Sote-uudistus tulee vaikuttamaan myös Keski-Suomessa ja Joutsassa vanhusten palveluihin, kun esimerkiksi kotihoidon palvelut ja ikäihmisten asumispalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle.

Ensisijaiseksi tavoitteeksi on asetettava ikäihmisen asuminen kodissaan mahdollisimman pitkään turvallisesti ja saada tarvittavat, laadukkaat palvelut kotiin. Palveluasumiseen siirrytään vasta kun kotona asuminen ei enää ole turvallista.

Kotona asumisen ja hoiva-asumisen väliin luodaan nykyistä enemmän turvallisia ja joustavia palveluratkaisuja, jotka tukevat toimintakyvyn säilymistä. Esimerkiksi päivätoiminnan tulisi olla yhä useampien ikäihmisten saatavilla. Myös erilaisia lyhytaikaisen hoidon muotoja tarvitaan vaikkapa omaishoitajan vapaapäivien ajaksi.

Omaishoitajat tekevät merkittävää työtä yhteiskunnan hyväksi. Omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava ja omaishoidontuen määrää tarkistettava. On tärkeää varmistaa, että omaishoito ei johda palveluiden karsintaan. Omaishoitajille on myös varattava riittävät resurssit.

Lakiin kirjatun hoitajamitoituksen käytännön toteutumista seurataan. Tarvitaan riittävät resurssit mitoitusten valvomiseen, jotta jokainen voi luottaa oman ja läheistensä hoivan toteutuvan.

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus, joten Ikäihmisillä tulee aina olla oikeus saada tarvitsemiaan palveluita, asumismuodosta riippumatta.

Leo Niinikoski (sd.)

Tagged with →