Joutsan seurakunnalle on jätetty kirkkovaltuustoaloite seurakuntatalon korjaamisesta. Aloite koskee nykyistä 1970-luvun alussa rakennettua Joutsan seurakuntataloa, ja sen on allekirjoittanut 10 kirkkovaltuutettua.

Allekirjoittajat katsovat, että nykyiseen seurakuntataloon on järkevää tehdä katto- ja ilmastointiremontti sen sijaan, että hankittaisiin uusia tiloja. Tarkempina perusteluina mainitaan talon sijainti lähellä kirkkoa sekä hyvät parkkipaikat, joiden yhdistelmä on toiminnallisesti paras. Myös tiloja on seurakunnan toimintaan nähden riittävästi.

Joutsan seurakunta on tekemässä parhaillaan kiinteistöstrategiaa, jossa tarkastellaan kaikkia kiinteistöjä kokonaisuutena. Yleisesti ottaen yksittäisiin rakennuksiin otetaan kantaa vasta strategiasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Seurakuntatalosta on tehty useampia kuntotutkimuksia vuosien varrella. Vuonna 2008 alkoi prosessi, jossa laskettiin hintaa vanhan korjaamisen ja uudisrakentamisen välille. Tuolloin katsottiin, että seurakuntatalo tarvitsee vähintään ilmastointi- ja keittiöremontin. Myös kirkkoherranviraston toimintojen siirtoa kaavailtiin sinne.

Vanhan korjaamisen hinta-arvio oli vähintään 1,4 miljoonaa euroa, ja mahdolliset laajennukset päälle summa olisi kohonnut 1,7 miljoonaan. Alkuvuodesta 2011 laskettiin uudisrakentamisen kustannukseksi 2,4 miljoonaa.

Kirkkohallitus hylkäsi vuonna 2012 seurakunnan avustushakemuksen uudisrakentamiseen liittyen. Uudisrakennuksen kokonaishinta oli noussut 2,8 miljoonaan, mihin tahdottiin avustusta 1,8 miljoonaa. Avustushakemus lähetettiin myöhemmin uudelleen, mutta tilanne ei muuttunut.

Seurakuntatalon uudistaminen, tavalla tai toisella, on ollut jäissä noista vuosista lähtien. Suurimpana syynä siihen on ollut seurakunnan talouden heikkeneminen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan seurakuntatalo on palvellut seurakuntalaisia 1970-luvun alusta lähtien.

Tagged with →