Joutsan kunnanvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa tehtiin useita aloitteita valtuustoryhmien ja valtuutettujen tahoilta.

Keskustan valtuustoryhmä teki aloitteen testamenttivarojen säätiöittämisestä. Nykyisin testamenttivarojen hallinta on ollut perusturvalautakunnan alaisuudessa.

Perustettavan säätiön tarkoitukseksi on ehdotettu ”Joutsalaisten hyvinvoinnin edistäminen” ja sen tuottojen jaossa kunnioitettaisiin annettuja testamenttimääräyksiä niiden osoitettujen käyttökohteiden suhteellisten osuuksien mukaan.

Keskustaryhmän mukaan rahastovarat ovat nykyisin erillisillä tileillä olemattomalla korkotuotolla ja niiden pääoma hupenee ajan kuluessa. Säätiöittämisen myötä niitä voitaisiin sijoittaa matalalla riskillä, ja noin 1,5 miljoonan euron pääomasta voisi odottaa vuotuista 50.000–100.000 euron korkotuottoa jaettavaksi kuntalaisten hyvinvointia edistäviin kohteisiin.

Kokoomuksen ryhmä teki aloitteen hallintosäännön pikaisesta uudistamisesta. Vuoden 2023 alusta tapahtuu suurin toiminnallinen muutos 100 vuoteen, kun hyvinvointialueet ryhtyvät hoitamaan yli puolta kunnan nykyisestä toiminnasta. Kunnan palkkalistoilta poistuu noin puolet henkilöstöstä, yli puolet budjetista ja suurin osa kunnan itsenäisyydestä.

Uusi hallintosääntö tulisi olla käytössä 1.1.2023 lähtien. Samalla voitaisiin päivittää eräitä havaittuja puutteellisuuksia nykyisessä hallintosäännössä.

Juha Järvinen (ps.) valtuustoaloitteella tahdotaan huomioida vesihuoltolain uudistus. Kunta voisi kehittää seutukunnan vesihuoltoa, joten Järvisen mukaan olisi tärkeää käynnistää selvitystyö siitä, miten vesiosuuskunnat ovat varautuneet tulevaisuuden varalle. Hän viittaa vesiosuuskuntien pienuuteen ja niiden toimimiseen pitkälti talkoovoimin. Tulevaisuudessa useilla niistä voi olla edessä mahdollisesti laitteistojen uusimista ja sekä uusia haasteita tiukkenevista säädöksistä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Hyvä ja kohtuuhintaisesti käyttäjälle tuotettu vesi on osa yhteisön selkärankaa. Yksi valtuustoaloite koski seutukunnan vesihuollon kehittämistä.