Joutsassa on herättänyt tällä viikolla ihmetystä se, että keskustaan on jo ilmestynyt paikallisen aluevaaliehdokkaan vaalimainoksia ja vielä paikoille, joihin vaalimainoksia ei yleensä ole laitettu, eli Yhdystien ja Rantatien valopylväiden mainospaikoille. Yleensä vaalimainokset on sijoitettu vain Yhdystien varteen puolueiden yhteiskäyttöön tarkoitettuihin tauluihin.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta perinteisesti ne ovat tarjonneet mahdollisuuden vaalimainosten esillepanoon niille varatuissa telineissä. Julkisella paikalla tapahtuvassa ulkomainonnassa on kuitenkin tärkeää kohdella ehdokkaita yhdenvertaisesti.

Joutsassa heränneen ihmettelyn pohjalta Joutsan Seutu kysyi kunnan talous- ja hallintojohtaja Matias Penttiseltä, missä aluevaaliehdokkaat saavat Joutsassa mainostaa, noudatetaanko samaa periaatetta muidenkin vaalien kohdalla, miten Joutsan kunta huomioi vaalimainospaikkojen tarjoamisessa yhdenvertaisuuden toteutumisen ja miten mainitut aluevaaliehdokkaan vaalimainokset voivat jo olla keskustassa esillä?

Penttisen mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on linjannut aluevaaleista seuraavasti: ulkomainonta voidaan aloittaa Kuntaliiton antaman suosituksen mukaisesti viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 5.1.2022. Mainostauluja on kuusi, joista Leivonmäellä on kaksi. Mainostaulut sijoitetaan Yhdystien varrelle Joutsassa ja Leivonmäellä Leivonmäentien varteen.

– Käsittääkseni vastaava käytäntö on ollut aiemmissakin vaaleissa, ja näillä mainostaulupaikoilla turvataan muun muassa yhdenvertaisuusnäkökulmien toteutuminen. Valotolppien mainospaikat puolestaan eivät ole kunnan hallinnassa. Kysymyksessä on mainospaikan antajan ja mainoksen ottajan kahdenvälinen sopimus, johon kunta ei voi puuttua – paitsi tapauksissa, joissa mainos näkyisi äänestyspaikalle, jatkaa Penttinen.

Valopylväiden mainospaikat ovat paikallisen urheiluseuran hallinnassa, ja seura myy niihin mainostilaa varainhankintamielessä.

Mitä Yhdystiehen tulee, se on valtion tie, ja Väylävirasto on antanut ohjeet vaalimainosten sijoittelusta valtion liikenneväylien varsille. Ohjeiden mukaan vaaleja koskevat ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää, tässä tapauksessa jo ennen mennyttä joulua. Toisin kuin Yhdystie, Rantatie kuuluu kuitenkin Joutsan kunnalle.

Siltä pohjalta Joutsan Seutu kysyi Matias Penttiseltä myös, miten kunnassa suhtaudutaan siihen, että vaalimainoksia on esillä kunnan mailla näin aikaisin ja muualla kuin kunnan tarkoitukseen kaavailemissa mainostauluissa. Penttinen vastasi näin:

– Keskustelin aiheesta keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan kanssa, ja se ajatus oli se, että nämä mainostaulut, nämä kuusi kappaletta mitä kunta tarjoaa, ovat kunnan asioita ja sitten nämä muut eivät kuulu kunnalle. Tilanne olisi eri ja on ollut eri, kun äänestyspaikka on ollut kunnantalolla. Eli siitähän taitaa vaalilaki sanoa, että äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä ei saa olla mainos tai vaalitoimintaa. Ymmärsin, että aikaisemmin on esimerkiksi torilla ollut jotain vaalikampanjoita, ja ennakkoäänestys on ollut kunnantalolla, niin se on muodostanut pieniä haasteita, ja siitä on ymmärtääkseni aikaisemmin tehty sitten kehotuksia pitää ne muualla. Mutta tässä suhteessa ei ole tämän tyyppisestä asiasta kyse.

Joutsan Seutu kysyi asiaa myös keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Pekka Takalalta. Tämä asettui Penttisen kanssa samalle kannalle ja totesi, että jos mainitut valopylväiden mainospaikat ovat muun tahon halussa, kyse on mainospaikan haltijan ja vaaliehdokkaan välinen asia, eikä siihen voida puuttua.

– Jos ei mitään laittomuuksia mainosteta, niin ei minusta me voida siihen puuttua, totesi Takala.

Se, ettei kunta voisi puuttua maillaan tapahtuvaan keskusvaalilautakunnan linjausten vastaisesti aloitettuun vaalimainontaan, kuulostaa kuitenkin erikoiselta. Joutsan Seutu pyysikin myös Suomen Kuntaliitosta kommenttia asiaan, mutta vuodenvaihteen juhlapyhiin ajoittuvien lomien takia liitosta ei tavoitettu ketään, jonka toimialaan asia kuuluisi.

Tarja Kuikka

Kuva: Janne Airaksinen

Tagged with →