Kuntien päättäjät ovat jälleen käsitelleet tulevan vuoden talousarviot ja parin seuraavan vuoden taloussuunnitelmat. Budjettikirjojen lukemiseen kannattaa aina käyttää aikaa, niistä selviää oleellisimmat ennusmerkit kuntatalouden tilasta ja miten rahankäyttöä tulisi ohjata.

Nyt budjetteja on ollut tavanomaista vaikeampi laatia, sillä sote-uudistuksen ja koronapandemian vaikutukset eivät vielä ole kristallin kirkkaat. Tosin valtiovarainministeriön mukaan koronataudissa on nähtävissä valoa tunnelin päässä. Ministeriö ennustaa, että ihmisille on tavarakaupassa ja palveluiden kysynnässä muodostunut patoutunutta tarvetta. Mikään pandemia siihen liittyvine rajoituksineen ei kestä ikuisesti, joten vaikka nyt on taas rajoituksia päällä, yksityisen kulutuksen oletettu kasvu tuo parempia uutisia yrityselämälle ja sitä kautta kuntataloudelle ehkä jo vuoden 2022 aikana.

Toisaalta taas valtion tukitoimet poistuvat. Yhteisöveron osalta valtio päätti korottaa kuntien jako-osuutta vuoden 2020 aikana. Korotukselle tuli määräaikaisesti jatkoa tälle vuodelle. Toimenpiteet ovat nostaneet merkittävästi Joutsan yhteisöveroja. Vuonna 2022 määräaikainen korotus päättyy ja yhteisöveron tuoton ennakoidaan olevan 1.790.000 euroa.

Tämän vuoden tuotoksi yhteisöverossa on laskettu 2.406.000 euroa. Vuoteen 2024 ulottuva taloussuunnitelma kertoo, että sinä vuonna veron tuotto on laskenut arvion mukaan 1.299.000 euroon. Lasku on merkittävä, vaikka soteuudistuksen myötä osa kuntien kuluista siirtyykin hyvinvointialueille.

Kuntatalouden ohjailussa eivät näin ollen haasteet ja vaikeudet lopu.

Tagged with →