Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen vastuulle. Päätökset siitä millaiset palvelut ovat Joutsan seutukunnalla paikallisesti saatavilla, ja mitkä jossain muualla Keski-Suomessa, tekee hyvinvointialue.

Hyvinvointialueen tehtävä on tuoda peruspalvelut sinne missä ihmiset ja työpaikat ovat. Ei voida lähteä siitä ajatuksesta, että hyvinvointialueen palveluiden saatavuus alkaisi ohjata ihmisten asuinpaikkaa tai yritysten päätöksiä investoida Joutsan seutukunnalle.

Hyvinvointialueen alkutaival on erityisen tärkeä, koska silloin tehdään päätökset siitä mihin suuntaan toimintaa ja palveluita aletaan kehittämään. Näitä päätöksiä tehtäessä tulee erityisesti muistaa se, että hyvinvointialueen tehtävä on palvella alueensa asukkaita elämän eri tilanteissa asuinpaikasta riippumatta, eikä eristäytyä omaksi virastoksi.

Keski-Suomen alueella hyvinvointialue tulee järjestämään palvelut yhdenmukaisesti samantyyppisillä seutukunnilla. Sen vuoksi onkin tärkeää, että maaseutukuntien aluevaltuutetut pystyvät tekemään yhteistyötä ja pääsevät sitä kautta vaikuttamaan vahvemmin siihen, miten peruspalvelut toteutetaan pienemmilläkin paikkakunnilla.

Ahti Weijo

aluevaaliehdokas, kok.

Tagged with →