Luhangan valtuusto hyväksyi viime keskiviikon kokouksessaan talousarvion sekä taloussuunnitelman kunnanhallituksen antaman esityksen mukaisesti. Valtuuston piti kokoontua 15.joulukuuta, mutta silloin kokous jätettiin pitämättä koronavarotoimenpiteiden vuoksi. Nyt hyväksytty talousarvio on ylijäämäinen 34.397 euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 259.697 euron summa.

Kunnassa on vuonna 2019 vahvistettu kuntastrategia ja sen päivitys aloitetaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Uusi päivitetty strategia on tarkoitus saada voimaan vuoden 2023 alusta, samalla kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Oleellista vuonna 2022 on keskittyä peruspalveluiden laadukkaaseen järjestämiseen sekä hyvinvointialueelle siirtyvien palveluiden siirtoon.

Kokouksessa eniten keskustelua herätti kokousmateriaalien lähettäminen ja tiedoksianto varavaltuutetuille. Juhani Räsäsen (kd.) mukaan osa varavaltuutetuista ei ollut saanut kokouskutsua 15.päivän kokoukseen. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä täsmensi, että kaikki varavaltuutetut eivät olleet saaneet hänen lähettämäänsä kokouskutsua, koska hän oli itse epähuomiossa unohtanut jakaa sen kaikille. Valtuuston puheenjohtaja Marjo Merivirta (kesk.) päätti asian käsittelyn toteamalla, että jatkossa kokousmateriaalin sekä kutsun lähettämistä pyritään parantamaan.

Keskustelua herätti myös uusien, tänä vuonna kuntaan perustettujen virkojen henkilöstökulut. Juhani Räsäsen (kd.) mukaan kunnan talousarvioehdotuksessa tai suunnitelmassa ei mainittu virkoja ollenkaan. Kuitenkin nämä hallintovirat tuovat lisäävät henkilökuluja 360.000 euroa ja lisäksi muita palveluita ostetaan muilta kunnilta. Kaiken kaikkiaan menolisät ovat 621.000 euroa.

–  Meiltä on toisaalta poistunut perusturvajohtaja ja tilalle on tavallaan tullut hyvinvointijohtaja. Hyvinvointialue on iso muutos, johon pyritään valmistautumaan hyvissä ajoin, kommentoi hallituksen puheenjohtaja Hilkka Weijo (kok.).

–  Sivistys- ja hyvinvointijohtajilla on laajat työnkuvat, ei heiltä työ tule loppumaan kesken.  Luhangan kunta pystyy tarjoamaan laadukkaita palveluita, mikä taasen vaatii tekijänsä ja omien sektoreidensa vetäjät, jotka ovat ajan tasalla tilanteessa, komppasi Merivirta (kesk.).

Vuoden 2022 investointiohjelma sisältää mielenkiintoisia kohteita. Ensimmäisenä listalta löytyy lasten ja nuorten suosima pump track-rata, johon kunta on saamassa lahjoituksen. Radan hankinta pyritään myös hankkeistamaan. Toinen investointikohde on Luhanka-kirjaimet, joiden kustannusarvio on 8.000 euroa. Tarkoitus on hankkia Luhanka-logo isoina 3D-kirjaimina kahteen eri kohteeseen. Seuraavana ohjelmassa on keskuskeittiön laitehankinnat, joiden kustannusarvio on sama 8.000 euroa. Palvelukeskus Tuuliharjun yhteyteen aiotaan investoida ulkoilu- ja hyvinvointipuisto, johon on varattu 12.000 euroa. Vuoden 2022 suurin investointi on kiinteistönhoidon huoltorakennus, jonka kustannusarvioksi on laskettu 100.000 euroa. Pyrkimyksenä on selvittää kunnan kiinteistönhoidolle oman huoltorakennuksen hankkimista tai vaihtoehtoisesti rakentamista. Viimeinen investointikohde on puistovalaistuksen lisääminen Luhankjoen varteen kävelysillalta Härkiöntielle 13.000 eurolla.

Korjausohjelma sisältää vuodelle 2022 Kilpalan asuntojen saneerauksen, johon on varattu molemmille vuosille 2022 ja 2023 määrärahaa 15.000 euroa. Vanhustenasuntojen saneeraukseen puolestaan vuodelle 2022 on varattu 30.000 euroa ja sitä seuraavalle 15.000 euroa. Kunnantalon ikkunat ovat korjausohjelmassa, mutta niiden kustannuslaskelmia ei ole tarkennettu. Kaiken kaikkiaan kunnan korjausohjelmaa hankaloittaa työvoiman sekä alihankintayritysten resurssien puute. Työtä tullaan tekemään mahdollisuuksien mukaan kunnan omana työnä.

Jonna Keihäsniemi