Joutsan valtuusto oli koolla maanantai-iltana päättämässä muun muassa tulevan vuoden budjetista ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmien hyväksymisestä. Hyväksytty talousarvio on alijäämäinen 540.000 euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 855.000 euron summa.

Isoin koko keskustaajaman ilmettä muuttava päätös oli, kun Liikekeskuksen purkusuunnitelma sai sinetin. Vanha liike- ja asuinsiipi puretaan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Samalla hyväksyttiin 30.000 euron summa keskusta-alueen kehittämissuunnitelman tekoon heti vuonna 2022.

Vuoden 2022 suurin investointi on parhaillaan jo rakenteilla oleva suunterveydenhuollon ja ruokapalveluiden uudisrakennus. Tähän on varattu 1.700.000 euroa. Viime metreillä investointeihin noussut Kirkkokankaan entisen palvelutalon remontointi 150.000 eurolla varhaiskasvatuksen käyttöön sai valtuuston varauksettoman tuen.

Kolmituntinen valtuuston kokous oli poikkeuksellisen pitkä. Eniten puheenvuoroja käyttivät kokoomusryhmän jäsenet Iiris Ilmonen ja Kalle Willman. Ilmonen muun muassa halusi talousarvion luvut huolellisemmin asiakirjoihin merkityiksi.

Willman piti talousarviota jopa kuntalain vastaisena, koska luvuissa ei huomioitu konserniyhtiöiden taloudellisesta tilannetta oikealla tavalla. Talousarviota hän piti alimitoitettuna etenkin konsernivelka huomioiden.

Wilmaan esitti myös, että valtuusto ei päättäisi hyväksyä psykiatrisen palveluasumisen järjestämisvastuun siirron kunnalle sairaanhoitopiiriltä.

– Myönteinen päätös aiheuttaa kunnalle tarpeettomat lisämenot tasolla 100.000–110.000 vuonna 2022, laski Willman.

Esitys sai Ilmosen kannatuksen, ja äänestyksen jälkeen siirto sai enemmistön hyväksynnän äänin 16–7. Willman jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Muita äänestyksiä käytiin investointeihin liittyen. Jarmo Liukkonen (kesk.) esitti Kalevi Fredinin (kesk.) kannattamana Liikekeskuksen liikesiiven purkamisen ajoittamista vasta kesäkauden 2023 jälkeen. Tämä kaatui äänin 14–8. Näin ollen purkutoimet voivat tarvittaessa aloittaa jo ennen kesää.

Sen sijaan Liukkosen esittämästä ja Lea-Elina Nikkilän (vihr.) kannattamasta aurinkopaneeleiden (50.000 e) oston jakamisesta puoliksi vuosille 2022 ja 2023 ei tarvinnut äänestää. Yksimielisyys löytyi siitä, että aurinkoenergia on hyvä huomioida jo vuonna 2022 kohoavassa suunterveydenhuollon ja ruokapalveluiden rakennuksen järjestelmissä.

Ilmonen esitti Kivitien ja Ruusantien remontin nostamista takaisin investointeihin, liitettäväksi Savontietien kevytväylän jatkoon vuonna 2023. Wilmanin kannattama esitys hävisi äänestyksen 4–19.

Nostoja valtuustoryhmien puheenjohtajien kommenteista

Pekka Lankia (keskusta): – Talousarviota ja taloussuunnitelmia voisi luonnehtia tiukoiksi, mutta realistisiksi ja kunnan palveluvarustuksen säilyttäväksi. Positiiviset ennusteet eri hallintokunnilta kuluvan vuoden talousarvion toteutumasta aiemmilta vuosilta kertyneen ylijäämän kanssa helpottavat osaltaan sen hyväksymistä, että talousarvion loppusumma näyttää noin 0,5 miljoonaa euroa alijäämää. Paniikkinappulan painamiseen ei ole aihetta, haasteista huolimatta.

– Investoinnit rakentamiseen ovat edelleen mittavia, mutta emme kuulu niihin kuntiin, joiden hyvinvointialueille vuokralle tarjottaviin kiinteistöihin sisältyy arviolta 2 miljardin korjausvelka.

Iiris Ilmonen (kok.): – Tämä oli viimeinen talousarviopuristus kuntana, joka vielä itsenäisesti ja omakustanteisesti tekee sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen taloussuunnitelmat. Vuosia on odotettu, että vaikeasti ennustettavat ja paljon euroja vaativat sektorit saadaan valtiokustanteisiksi. Helppoa ei taloudenpito tule varmasti olemaan jatkossakaan.

– Toivon mukaan kertyneet ylijäämät riittävät vuosikymmenen puoliväliin asti. Kunnan olisi nyt kiireen vilkkaa ajantasaistettava strategiaansa ja organisaatiotaan uuden tilanteen mukaiseksi.

Saku Kaistinen (ps.): – Varhaiskasvatustilojen remonttiin varattu raha, se jos mikä on järkevää ja lasten parasta. Se näyttää myös Joutsaan muuttoa aikoville perheille hyvältä, koska lapsissa on tulevaisuus. Liikekeskuksen purku on hienoa, purkukoneet käyntiin mitä nopeammin sitä parempi. Tilalle tulee joskus sitten jotain, aika näyttää. Tähän kannattaisi ottaa kuntalaistenkin ideoita mukaan. Suunnittelurahaa on kuitenkin onneksi jo ensi vuodelle varattuna.

– Myös Jousitien ja yhdystien perusparannukseen varattu raha vuodelle 2023 on erinomainen asia. Saamme Joutsaan kunnolliset nykyaikaiset pääkadut.

Eero Peltoniemi (sd.): – Kuntamme talous on hyvin hallinnassa, mutta vaatii tarkkaa seurantaa siirryttäessä soten aikakauteen. Sitä ennakoiden olemme investoineet paljon esimerkiksi kiitosta saaneeseen Sotekeskukseen. Hammashoitolan ja ruokahuoltotilojen rakentaminen on aloitettu. Sivistystoimi ja tekninen ovat kiitettävästi ryhtyneet ripeästi kunnostamaan Kirkkokankaan rivitaloa varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

– Kaikilla ei vielä mene hyvin. On panostettava lisää lapsiperheiden hyvinvointiin ja annettava kaikki tuki etsivälle nuorisotyölle.

Arto Hölttä (kd.): – Mittavat rakennushankkeet ovat nostaneet Joutsan kunnan velkamäärän huolestuttavan korkealle. Velkaa on ensi vuoden lopussa jo yli 20 miljoonaa euroa eli noin 4.800 e per asukas. Tällä pääsemme jo Keski-Suomessa kärkisijoille. Korkojen nykyinen taso antaa vielä pelivaraa, mutta korkojen nousuun pitää varautua ajoissa.

– Perusturvan henkilöstö on saanut ja saamassa kaikenlaisia lisätehtäviä. Nämä ovat haasteita alalla, jossa jo nyt on vaikeuksia saada rekrytoitua uusia työntekijöitä. Täytyy vain ihmetellä henkilöstömäärärahoihin kohdistuvia leikkauksia perusturvassa.

Lea-Elina Nikkilä (vihr.): – Viime kuukausien aikana olemme vihdoin päässeet niin pitkälle, että olemme melko hyvin perillä vuoden 2023 alusta käynnistyvän hyvinvointialueen tehtäväkokonaisuuksista ja työnjaosta. Olen luottavaisin mielin sen suhteen, että Joutsassa palvelut säilyvät vähintään ennallaan. Strateginen tavoitteemme on pitää kaikista huolta. Joutsa on lähtökohtaisesti varautunut siihen hyvin.

– Korona on vaikuttanut vahvasti niin kunnan kuin kuntalaistenkin elämään. Valtiovallan myöntämä lisärahoitus pelasti kuluvan vuoden talouden, mutta erityisesti investointien aiheuttama lisääntynyt velka painaa kunnan taloudessa pitkään. Haasteita siis riittää jatkossakin ja pelimerkkejä on vähemmän käytettävissä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Ennen valtuuston kokousta ansioituneita luottamushenkilöitä ja virkamiehiä palkittiin. Maija Salonen (3. vas.), Timo Hännikäinen ja Veijo Penttinen saivat huomionosoitukset. Palkitsemassa olivat kunnanjohtaja Harri Nissinen (vas.), kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen ja valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne (oik.).

Seuraavassa numerossa JS 52 käsitellään muita valtuuston päättämiä asioita syvällisemmin.

Tagged with →