Joutsan kunnan maksama omaishoidon tuki nousee ensi vuoden alusta. Perusturvalautakunta hyväksyi omaishoidon tukiin 2,46 prosentin korotuksen vuoden alusta kuitenkin niin, että tuen vähimmäismäärä on 423,61 euroa kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 euroa kuukaudessa.

Samalla lautakunta tarkisti omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja tukiluokat. Ohjeistusta tarkennetaan uudelleen alkuvuoden aikana, kun RAI-toimintakykymittari otetaan käyttöön omaishoidon tuen arvioinnissa ja maksuluokissa.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, lakisääteisistä vapaista ja hoidettavalle annettavista palveluista.

Tarja Kuikka