Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta on jakanut vuosittaiset vapaa-aika- ja nuorisotoimen kohdeavustukset. Kohdeavustusta jaetaan kahdessa erässä; ensin liikunta- ja nuorisoyhdistyksille takautuvasti tämän vuoden tapahtumiin ja myöhemmin alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen käyttömaksuihin.

Koulutus- ja muina kohdeavustuksina jaettiin yhteensä 5.000 euroa seuraavasti: Joutsan Voimistelu- ja Liikunta ry 150 euroa, Joutsan Tarmo ry 900 euroa, Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanels ry 300 euroa, Joutsan Pommi ry 1.700 euroa, Joutsan Reumayhdistys ry 100 euroa, Rutalahden Nuorisoseura ry 1.600 euroa ja Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys ry 250 euroa.

Jälkimmäinen osa kohdeavustuksista jaetaan vuoden lopulla. Tuolloin jaettava summa on 7.000 euroa.

Tarja Kuikka