Joutsan tarkastuslautakunta on käsitellyt 30.11. pykälää, joka koski kunnan maksukorttien käyttöä ja ostolaskujen tarkastamista. Pykälän mukaan joutsalaiset kiinnittävät toisinaan huomiota kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden kunnan maksukorttien työtehtävissä tapahtuvaan käyttöön. Kunnan sisäinen valvonta seuraa maksukorteilla suoritettuja ostotapahtumia.

Lautakunnan puheenjohtaja Kalle Willman (kok.) kertoo käynnistäneensä ostolaskujen selvittämisen ulkopuolisen tahon vinkistä. Tarkastuslautakunnalta voidaan edellyttää myös sitä, että sen toimesta aika ajoin tutustutaan korttien käytön laajuuteen, käyttökohteisiin, sisäisen tarkastuksen järjestämistapaan sekä yleensä kunnan ostotoimen järjestämiseen.

Lautakunnan puheenjohtajana Willman on pyytänyt kunnan eri viranomaisilta tiedot korttien käytöstä, valvonnasta sekä muillakin tavoin suoritetuista ostoista ja hankinnoista tammi-syyskuulta 2021. Yhtenä tavoitteena oli saada tarkastuslautakunnalta valtuutus tarkempien kirjallisten perustelujen pyytämiseksi.

– Olin saanut kaikki maksukorteilla tehdyt ostotapahtumat ja muut ostotiedot käyttööni ja ajattelin, että tutkisin, olisiko vinkissä perää. Olisin nyt tarvinnut lautakunnan valtuutuksen selvitysten pyytämiseen tietyistä ostojen perusteluista kuten kampaamo-, ravitsemis- ja golflaskuista, tiedotti puheenjohtaja Willman.

Näin ei käynyt. Päätösesityksen kohta 1, jossa lautakunta olisi tutustunut saapuneeseen aineistoon ja käynyt ostotapahtumista keskustelun, muuttui yksimielisesti muotoon, jossa ostotapahtumista käytiin pelkästään keskustelu.

Päätösesityksen kohta 2, jonka mukaan olisi valtuutettu puheenjohtaja tarvittaessa pyytämään asianosaisilta mahdollisesti puuttuvat kirjalliset perustelut suoritetuista ostoista/hankinnoista, hylättiin kokonaan äänestyksessä 2–4.                   

Jäsen Liisa Temisevä (kesk.) ehdotti kohdan 2. hylkäämistä varajäsen Matti Kallioisen (kd.) kannattamana. Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtajan ehdotusta kannattivat jäsenet Willman ja Juha Järvinen (ps.) ja vastustivat jäsenet Eero Peltoniemi (sd.), AnnaMaija Nieminen (vihr.), Temisevä ja Kallioinen.

Janne Airaksinen

Yllä oleva kuva on kuvituskuva, kuitit eivät liity käsillä olevaan aiheeseen.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen taustoittaa maksukorttien käyttöä ja niillä tehtyjä ostoja

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kalle Willman (kok.) on ollut kiinnostunut kunnan maksukorttien käytöstä ja ostolaskujen tarkastamisesta. Paikallislehden pyynnöstä Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen selventää korttien käyttöperiaatteita ja tiettyjen Willmanin esille nostamien ostojen tarkoitusta.

Kunnan maksukortteja on käytössä kunnanjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä ict-asiantuntijalla. Lisäksi teknisellä osastolla on käytössään maksukortit polttoainehankintoihin. Ict-asiantuntija hankkii kortillaan tietotekniikkaa ja sillä on myös maksettu joitain verkkomarkkinointikampanjoita.

Talous- ja hallintojohtajan ja kunnanjohtajan kortit ovat käytössä tavanomaisiin pienimuotoisiin vieraanvaraisuuden osoittamiseen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on tarkastanut kunnanjohtajan maksukorttien käyttötarkoitukset ja hyväksynyt ne.

– Esimerkiksi kuluneen vuoden aikana kunnanjohtajan maksukortilla on osoitettu normaalia vieraanvaraisuutta (lounas) yhdeksän eri kertaa, yhteensä noin 300 euroa. Saajina ovat olleet muun muassa seututerveyskeskuksen johdon ja johtokunnan vierailu, toimittajia, kollegoita, joutsalaisurheilijoita ja Joutsan vapaa-ajanasukkaita sekä kunnan luottamushenkilöitä. Tässä suhteessa olen ollut liian passiivinen, toteaa Nissinen.

Kampaamolaskujen hän kertoo liittyvän kunnan työhyvinvointietuihin joutsalaisyrityksissä. Joutsan kunnan koko henkilöstön työhyvinvointietuihin on kuulunut vuosikausia kolme hieronta-, jalkahoito-, parturi- tai kosmetologikäyntiä/työntekijä/vuosi, työajan ulkopuolella joutsalaisessa yrityksessä, joka laskuttaa kuntaa. Kunta kustantaa käynneistä 15e/kerta, ylimenevän osan työntekijä kustantaa itse.

– Itse en ole ehtinyt tyhy-etuja käyttää, mutta on hyvä, että asiasta muistutetaan, jotta myös itse tukisin tyhy-eduilla joutsalaisyrityksiä. Ravitsemishankinnat liittyvät muun muassa kokouskahveihin, keittiöiden hankintoihin ja muuhun tavanomaiseen toimintaan.

Kunta hankkii vuosittain erilaisia markkinointituotteita. Tänä vuonna on hankittu muun muassa golf-palloja noin 500 eurolla, joka riittänee markkinointitarkoitukseen vähintään 5–10 vuodeksi. Lisäksi Joutsa on ostanut makkaratikkuja, termospulloja, kangaskasseja, joutsalaisaiheisia pyyhkeitä ja mukeja.

Yksityiskohtana Nissinen mainitsee muiksi golf-menoiksi pallojen lisäksi kahvikupilliset kahdelle joutsalaiseläkeläiselle Hartola-golfissa. Hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan harkintavalta hankinnoissa riittää 100.000 euroon saakka.

Nissinen moittii Willmanin toimintaa ja hänen lähteitään, ja kertoo pyydettyjen selvitysten työllistävän kuntaa merkittävästi.

– Äskettäin ”vinkkimies” oli varma, että tankkaan kunnan laskuun kaasua autooni. Kun kävi ilmi, ettei dieselautooni voi tankata kaasua, vinkin mukaan ajelin työajoja kiinteistönhoitajien käytössä olevalla kaasuautolla. No, en ole vielä kertaakaan edes istunut kyseisen auton kyydissä, saatikka ajanut sitä, korostaa Nissinen.

Kunnanjohtaja Nissinen haluaa myös selventää tarkastuslautakunnan tehtävää lukijoille ja lautakunnan puheenjohtaja Willmanille.

– Lautakunnan arvio on jälkikäteisarviointia siitä, kuinka kunnanhallitus, muut kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Tarkastuslautakunnan kokenut enemmistö näyttää hyvin ymmärtävän tarkastuslautakunnan tehtävät ja he toimivat sen mukaisesti, sanoo Nissinen.

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi pohditaan, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioidaan talouden tasapainotuksen toteutumista.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Janne Airaksinen