Kirkkovaltuusto hyväksyi torstai-iltana seurakunnan uuden poistosuunnitelman. Suunnitelma noudattaa kirkkohallituksen antamia suosituksia. Poistosuunnitelma oli päivitettävä ja poistoaikoja lyhennettävä realistisempaan käyttöikään. Entisen käytännön mukaan laaditut poistoajat ovat pääsääntöisesti olleet nykyistä pidempiä.

Kirkkovaltuusto siunasi niin ikään myös kirkkoneuvoston esityksen 46.986 euron kertapoistosuunnitelmasta tälle vuodelle. Uusien poistoaikojen tarkastelussa nousi esiin muutamia taseessa olevia eriä, joista ei ole vuosiin tehty enää poistoja ja ovat jääneet roikkumaan taseeseen. Lisäksi löytyi muutamia tase-eriä, joissa kiinteistöillä tai kalustolla ei ole enää ollut minkäänlaista arvoa.

Kerralla poistettavia eriä ovat vainajien säilytystila 168 e, Leivonmäeltä hautaustoimen kalustovaja 336 e, hautaustoimen Luhangan varasto 168 e, hautaustoimen rakennus (ei mitään tietoa mihin rakennukseen kohdistunut) 7.085 e, Joutsan seurakuntatalo 27.313 e, kehräämö 168 e, Leivonmäen kirkonkellot 168 e, koneita ja kalustoa Luhangasta 1.000 e ja Iso-Säynjärven tonttien tienrakennuskustannuksia 10.578 e.

Iso-Säynjärven tonttien tienrakentamisesta jäi vielä poistoja tekemättä, mutta ohjeiden mukaan on hyvä tehdä pienempi erillinen erä poistoja aina kun alueelta myydään mökkitontteja. Näin siksi, että tienrakentamisen investointi on aikoinaan tehty tontteja varte, ja nyt yksi niistä myyty.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voi mainita Leivonmäen kirkonkellojen 168 euron kertapoistoerän. Leivonmäen kolmas kirkko otettiin käyttöön 18.6.1960. Leivonmäen kirjan mukaan entisen kirkon tulipalosta vuonna 1958 säästyneet isot kirkonkellot on sijoitettu nykyisen kirkon itäpäätyyn katon harjaa mukailevan säleikön sisään.

Kertapoistojen jälkeen vuoden 2021 tilinpäätös jäisi vielä noin 90.000 euroa ylijäämäiseksi, joten hetki on hyvä isompien kertapoistojen tekemiseen, kuten hallintojohtaja Heikki Kangas totesi kokouksessa.

Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee käyttöomaisuudestaan tilikauden tuloksesta riippumatta. Poistoperusteina on hankintamenon lisäksi arvioitu taloudellinen pitoaika.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Leivonmäen kolmas kirkko otettiin käyttöön 18.6.1960. Entisen kirkon tulipalosta vuonna 1958 säästyneet isot kirkonkellot on sijoitettu nykyisen kirkon itäpäätyyn katon harjaa mukailevan säleikön (näkyy kuvassa ylävasemmalla) sisään.