Joutsan kunta on avannut verkkosivuillaan äänestyksen koskien osallistavan budjetoinnin 20.000 euron määrärahan käyttökohdetta.

Kunnanhallitus haki aiemmin kyselyllä ideoita siihen, miten kunnassa voitaisiin käyttää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu osallistavan budjetoinnin 20.000 euron määräraha. Ideoita saatiin 40, ja kunnanhallituksen asettama työryhmä jalosti niistä viisi konkreettista toimintaehdotusta, joista kuntalaiset voivat nyt äänestää parhaimman toteuttavaksi.

Äänestyksessä vaihtoehtoina ovat Joutsan ulkokuntosalin laajentaminen uusilla laitteilla, Joutsan keskuspuiston ja Perhepuisto Käkikummun viihtyisyyden lisääminen ja varustelun parantaminen, ilmoitustaulujen hankkiminen Joutsan kauppakeskusten läheisyyteen ja Leivonportin piha-alueelle, Rautamäen uimarannan kunnostus sekä Joutsan venelaiturialueen lähellä olevan puistoalueen viihtyvyyden lisääminen.

Äänestysaikaa on 6. tammikuuta saakka.

Tarja Kuikka
Kuva: JS Arkisto / Milla Ristikangas

Tagged with →