Luhangan valtuuston kokous ei ollut tänään illalla päätösvaltainen. Poissaolojen syynä olivat varotoimenpiteet, jotka johtuivat mahdollisesta altistumisesta koronavirukselle. Tämä kerrottiin kokouksessa paikalla olleille syyksi väen vähäisyyteen.

Poissa oli kymmenen varsinaista jäsentä. Paikalla oli vain viisi kunnanvaltuutettua ja kolme varajäsentä. Kahdeksan henkilöä oli liian vähän päätösvaltaisen kokouksen pitämiseksi.

Valtuusto on kuntalain mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Luhangan valtuustossa on 15 jäsentä, joten kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus olisi vaatinut paikalle vähintään kymmenen valtuutettua tai varavaltuutettua.

Valtuuston oli tarkoitus käsitellä vuoden 2022 talousarvioehdotusta ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmia.

Luhanka on edelleen THL:n virallisen tilaston mukaan niitä kuntia, joissa on todettu alle viisi koronatartuntaa. Näin ollen se ei ole koronavirustapausten kuntakohtaisessa listauksessa (15.12. tilasto).

Janne Airaksinen

Tagged with →