Joutsan tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että se antaisi toimeksiannon kunnanhallitukselle käynnistää kuntastrategian päivittäminen. Uusi strategia tulisi olla lautakunnan näkemyksen mukaan käytössä 1.1.2023 alkaen.

Lautakunnan perustelujen mukaan nyt voimassa oleva kuntastrategia hyväksyttiin keväällä 2020 tilanteessa, jossa ei vielä ollut tietoa siitä, miten paljon kunnan toiminnasta, tuloista, menoista ja henkilökunnasta siirtyy hyvinvointialueelle. Tätä muutosta kuvaillaan suurimmaksi, mitä kunnallisen itsehallinnon historiassa on tapahtunut.

Pohjaesityksen mukaan valtuustolle tehtävään päivittämisesitykseen olisi liitetty tarkastuslautakunnan toimesta kuntastrategiaan liittyviä muutos- ja täydennysehdotuksia. Tämän kohdan lautakunta hylkäsi.

Janne Airaksinen

Tagged with →