Seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi torstai-illan kokouksessaan talousarvion vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelmat vuosille 2023–2024.

Uuden budjetin verotulokertymäksi on arvioitu 880.000 euroa (TA 2021 890.000 e). Henkilöstökuluiksi on laskettu 623.570 e (577.230 e). Puunmyyntitulot perustuvat mhy:n arvioon ja ovat 192.000 e (130.300 e). Metsänhoitokulut ovat 38.000 e (26.500 e).

Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 29.201 e. Investointeihin on arvioitu kuluvan 30.500 e. Lukuun kuuluu Joutsan kirkon paanukaton kuntoarvion suunnittelukustannuksia sekä muutoksia öljylämmityksen käyttöön seurakunnan rakennuksissa.

Seurakunta on saanut viime aikoina sen verran parannettuaan talouttaan, että näköpiirissä on ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Tätä muun muassa varavaltuutettu Jukka Partanen piti hyvänä seikkana erityisesti sen takia, koska tiedossa on runsaasti korjaustarpeita seurakunnan nykyiseen kiinteistökantaan.

Kirkkoherra Tuula Leppämäki loi katsauksen tulevan vuoden toimintaan. Ensi vuoden teemaksi on työyhteisö päättänyt Yhdessä polulla, mikä aihe on tulevaisuussuunnitelman yhden painopisteen mukainen.

– Tavoitteena on aikaa myöten siirtyä vähitellen pois työalakeskeisestä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta toimialojen yhteiseen suunnitelmaan ja toteutukseen. Tässä toimintamallissa seurakuntalaiset voivat kokea jäsenyytensä merkittävänä koko elämän kaaren ajan, totesi Leppämäki.

Konkreettisesti seurakunta pääsee mukaan ”yhteiselle polulle”, kun Viestipyhiinvaellus Savonlinnasta Turkuun pyhän Olavin mannerreitillä kulkee tätä kautta kesäkuun alussa.

Strategian painopisteen mukaisen kiinteistöstrategian laatiminen on jo hyvällä alulla, vaikka tehtävä on hyvin haasteellinen alun alkaen kolmen eri seurakunnan muodostamassa yhteisössä suuren kiinteistömassan vuoksi.

Hallintojohtaja Heikki Kangas piti talouskatsauksen. Kangas korosti, ettei koronapandemian vaikutukset seurakunnan talouteen onneksi ennusteista huolimatta toteutuneet.

– Seurakunnan talouden tasapainottamiseksi kirkollisverojen tuottoa pyritään edelleen maksimoimaan 2,00 prosentin kirkollisverolla. Talousarvio ja taloussuunnitelmat näyttävät ylijäämäisiltä kirkollisveron, puunmyynnin ja mahdollisten tonttien myyntien avustuksella. Ylijäämäisiä tilinpäätöksiä tarvitaankin, kun ryhdytään toteuttamaan kiinteistöstrategiaa, jonka on määrä valmistua vuodesta 2022 alkaen, kertoi Kangas.

Kolmen eri seurakunnan (Joutsa, Toivakka ja Muurame) yhteinen taloustoimisto aloitti 15.5.2020 ja jatkaa edelleen toimintaa. Yhteisen taloustoimiston palveluksessa on hallintojohtaja ja talouspäällikkö Muuramesta ja toimistosihteeri Joutsasta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto piti hyvähenkisen kokouksensa seurakuntatalolla torstai-iltana.