Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) valtuusto päätti perjantain kokouksessaan asettaa yksimielisesti tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kuntayhtymän johtajan Juha Kinnusen irtisanomista, johtajaa kohtaan ilmaistun epäluottamuksen vuoksi. Epäluottamuksen taustalla ovat muun muassa Sairaala Novan rakentamiseen ja Aster-projektiin liittyvät kustannusnousut.

Sairaanhoitopiirin valtuusto valitsi tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ovat Satu Koskinen (kesk.) ja varalla Heikki Kuurne (kesk.), Sami Tuominen (sd.) ja varalla Eeva-Liisa Korhonen (sd.) sekä Aki Virtaniemi (kok.) ja varalla Johanna Vikki (kok.), Anne Mellin (ps.) ja varalle Ilkka Pernu (vas.) sekä varsinaiseksi jäseneksi Kimmo Tuikka (vihr.) ja varalle Tuija Lesonen (kd.).

Sairaanhoitopiirin johtaja Kinnunen on ilmoittanut KSSHP:n hallituksen puheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan kanssa käymässään keskustelussa, että hän on valmis irtisanoutumaan, mikäli myös valtuusto tilapäisen valiokunnan asettamista koskevalla päätöksellä toteaa johtajasopimuksen pykälässä 11 määritetyn epäluottamuksen olemassaolon. Tämä mahdollistaa erokorvauksen maksamisen.

Tänään kokoontunut KSSHP:n valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion yksimielisesti.  Päätökseen lisättiin ponsi, joka kuului seuraavasti: ”Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2022 sairaanhoitopiirin valtuusto edellyttää hallituksen raportoivan valtuustolle alijäämän kattamissuunnitelman edistymisestä vuoden 2022 aikana. Valtuusto velvoittaa hallituksen etsimään keinoja, joilla sairaanhoitopiirin alijäämät saadaan katettua 31.12.2022 mennessä mahdollisimman hyvin ja ilman lisäkuormitusta jäsenkuntien talouteen.” Valtuusto kannatti yksimielisesti ehdotusta.

Sairaanhoitopiirin talousarvio ja toimintasuunnitelma laadittiin vain vuodelle 2022, sillä sairaanhoitopiirin toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa ja toiminta siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminnaksi 1.1.2023.

Sairaanhoitopiirin toiminnan menot kasvavat vuoden 2022 talousarviossa noin yhden prosentin verrattuna vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon. Covid-19 epidemian taloudellisten vaikutusten osalta oletetaan edelleen, että epidemian hoidosta aiheutuneet kustannukset pystytään kompensoimaan saatavilla valtionavustuksilla.

Sairaanhoitopiirin poistot ja rahoituskulut pysyvät yhteensä suurin piirtein samana vuonna 2022 kuin vuoden 2021 talousarviossa. Vuonna 2022 sairaanhoitopiirin investoinnit ovat yhteensä 11,8 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden talousarviossa sairaanhoitotoiminnan ja Liikelaitos Seututerveyskeskuksen toimintatulot ovat yhteensä 423,8 milj. euroa ilman alijäämän kattamisen keinojen vaikutuksia. Tulot ovat 4,3 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa.

Janne Airaksinen