Joutsan kunta muistaa henkilöstöään pitkään jatkuneen koronaviruspandemian takia pienellä palkkiolla, jonka tarkoituksena on toimia kiitoksena työpanoksesta ja joustamisesta tänä vuonna, ja tukea työssä jaksamista myös ensi vuonna. Kunnanhallitus päätti viime viikolla lisätä kunnan henkilöstölle työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi sadan euron korotuksen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen hankkimiseen tarkoitettuun ePassiin ensi vuonna.

– Tätä pidettiin tärkeänä, sillä lisäys tukee välillisesti myös joutsalaisia yrittäjiä, kertoo Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen.

Kunnan toimialajohtajien palkkoja päätettiin korottaa siten, että heidän palkkansa on joulukuun alusta alkaen 5.720 euroa kuukaudessa sisältäen 20 euron kuukausittaisen puhelinedun. Myös toimialajohtajien työkykyä tuetaan jatkossa sadalla eurolla vuodessa tyhy-määrärahan lisäksi, heillekin lisäys osoitetaan ePassiin.

Lisäksi kunnanhallitus yhdenmukaisti kunnassa tilapäisestä sijaistamisesta maksettavia korvauksia. Korvauksia maksetaan jatkossa porrastetusti. Alle kuukauden mittaisista sijaistamisista ei makseta korvausta, ja 1–2 kuukauden sijaistamisesta korvaus on viisi prosenttia sijaistettavan henkilön bruttopalkasta. Jos sijaistaminen kestää yli kaksi kuukautta, on korvaus kymmenen prosenttia.

Korvauksen maksamisessa huomioidaan työnjako, eli jos tehtävä jaetaan useamman henkilön kesken, korvaus jakautuu sen mukaisesti. Yli puolen vuoden mittaisista sijaistamisjärjestelyistä ja niistä maksettavista korvauksista päätetään erikseen.

Tarja Kuikka

Tagged with →