Luhangan kunnan lupalautakunta katsoo, että kunnan rakennuslautakunnan viime toukokuussa tekemä päätös Latamäen tuulivoimapuiston lupavaatimuksesta tulee pitää voimassa. Luhangan rakennuslautakunta velvoitti viime toukokuussa päätöksellään Luhanka Tuuli Ky:n (entiseltä nimeltään Ilmatar Luhanka Oy) hakemaan Latamäen tuulivoimapuistolle jälkikäteen ympäristöluvan.

Päätöksen taustalla oli pitkä ja monivaiheinen hallintoprosessi, jossa ympäristöluvan tarpeellisuutta puitiin muun muassa hallinto-oikeudessa. Lopulta Luhangan kunta kääntyi sille kannalle, että vuonna 2014 valmistuneelle tuulivoimapuistolle olisi haettava ympäristölupa jälkikäteen.

Luhanka Tuuli valitti hallinto-oikeuteen rakennuslautakunnan toukokuisesta päätöksestä ja nyt asia oli edennyt rakennuslautakunnan seuraajan eli lupalautakunnan käsittelyyn, kun se antoi hallinto-oikeudelle lausunnon tuulivoimayhtiön valitukseen. Seuraavaksi asiassa odotetaan hallinto-oikeuden päätöstä tuulivoimayhtiön valitukseen.

Markku Parkkonen

Tagged with →