Joutsan kunta on saanut aluehallintovirastolta päätöksen viime aikojen sote-investoinneistaan ja niiden lainmukaisuudesta. Aluehallintovirasto katsoo, että Joutsan kunta on toiminut asiassa asianmukaisesti. Aluehallintovirasto epäili saamansa ilmoituksen perusteella kunnan ylittäneen sote-investointien rajoituslain määrittämän viiden miljoonan euron investointikaton.

Joutsan kunnan viimeaikaiset sekä tulevat sote-investoinnit ylittävät laissa mainitun viiden miljoonan euron rajan yli kaksinkertaisesti.

Joutsan kunta totesi omassa lausunnossaan muun muassa, että kunta on ollut yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön ja toiminut ministeriön ohjeiden mukaisesti. Kunnan ministeriöstä saamien tietojen mukaan poikkeuslupaa rakennuskustannuksille ei ole ollut tarve hakea.

Aluehallintovirasto katsoo, että kunnan rakennushankkeiden voidaan rajoituslain näkökulmasta katsoa olevan erillisiä hankkeita, joten niiden kustannuksiakin tarkastellaan erikseen suhteessa viiden miljoonan euron rajaan. Aluehallintovirasto arvioi, että muutos- ja lisätöistä aiheutunut Joutsan sote-keskuksen rakennushankkeen kokonaiskustannuksien ylittyminen 156.013 eurolla ei ole merkittävä.

Markku Parkkonen