Tekninen lautakunta on tarttunut toimeen varhaiskasvatuksen tilatarpeeseen liittyen. Varhaiskasvatus tarvitsee lisää tilaa, ja tätä on selvitelty jo pidemmän aikaa.

Tekninen lautakunta käynnistää selvitystyön tilojen kartoittamiseksi, ja käytännössä tämä tarkoittaa Kirkkokankaan entistä palvelutaloa. Selvityksessä haetaan kustannusarvio Kirkkokankaan kiinteistön käyttötarkoituksen saneerausmuutokselle ja haetaan vertailuksi uudisrakennuksen kustannusarvio. Alustavasti Kirkkokankaan sisäremontille on varattu 150.000 euron summa.

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki kertoo, että alun perin palvelutaloksi suunniteltu Kirkkokangas soveltuu rakennuksena hyvin muutettavaksi varhaiskasvatuksen käyttöön. Tiloihin tulisi mahtua minimissään 16, mieluiten vähintään 30 lasta.

Mahdollisesta saneerauksesta aiheutuneet kulut siirretään sisäisenä kulusiirtona hyvinvointi- ja sivistysosastolle vuoden 2022 talouden toteutumassa.

Joutsan keskustan alueella toimii varhaiskasvatuksen yksiköinä päiväkoti Koivukumpu, ryhmäperhepäivähoitopaikat Varala sekä uutena toimintana Vekkula. Päiväkoti Esikoissa toimii myös viisivuotiaiden varhaiskasvatusryhmä. Lisäksi on kaksi perhepäivähoitopaikkaa.

Kunnan omistama Kirkkokankaan kiinteistö on ollut vuokratilana käytössä tilapäiselle työvoimalle viime vuosien ajan. Kiinteistö on viime kesän aikana vapautunut kyseisestä käytöstä. Syksyn aikana kiinteistössä on tehty kuntokartoitusta ja niiden perusteella estettä rakennuksen käyttöönotolle ei ole.

Kolmen rakennetutkimuksen perusteella rakennuksessa vallitsee normaalitila. Kirkkokankaan yhteyteen saadaan yhtenäinen ja toimiva piha-alue, joka näistä ryhmäperhepäivähoitopaikoista nyt puuttuu tilojen välittömästä läheisyydestä.

Suurempi yksikkö mahdollistaa henkilöstön joustavamman käytön ja mahdollisuuden lapsimäärän vaihteluun pieniä yksiköitä paremmin. Kirkkokankaan kiinteistössä on myös mahdollisuus jakaa pienempiä ryhmiä omiin tiloihin toimintojen ja tarpeiden mukaan.

Tämän hetken huonetilajärjestyksen mukaan myös osia rakennuksesta voidaan jättää vielä toimintojen ulkopuolella ja ottaa nopeasti käyttöön tarpeen mukaan. Rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä, pienempiä entisiä asuintiloja sekä yhteinen ruokailu ja kokoontumistila.

Rakennukseen tulee tehdä kunnostusta ilmanvaihtoon, salaojitukseen sekä pintamateriaaleihin. Piha-alueiden osalta on tarvetta aidatulle leikkipihalle.

Janne Airaksinen

Kirkkokankaan entinen palvelutalo on ollut jonkin aikaa tyhjillään. Kohta se saattaa olla päivähoitokäytössä. Kuva: JS arkisto.