Sinänsä erinomaisen tarpeellisesta sote-uudistuksesta on syntymässä myös tahattomia ja haitallisia sivuvaikutuksia. Tämä on valjennut ainakin Suomen kunnissa ensi vuoden talousarvioita valmisteleville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Kuntien ensi vuoden sote-budjeteilla on nimittäin suuri vaikutus siihen, miten rahoja siirretään vuoden 2023 alusta lukien kunnilta hyvinvointialueille.

Karkeasti sanottuna asia menee niin, että mitä vähemmän rahaa kunnat arvioivat ensi vuonna käyttävänsä sote-menoihin, sitä vähemmän niiltä siirretään rahaa hyvinvointialueen käyttöön. Kunnilla on siis suuri houkutus ja kannuste tietoiseen alibudjetointiin. Esimerkiksi Joutsan kunnassa on tiettävästi otettu linjaksi se, että sote-menot eivät saa ensi vuonna kasvaa juurikaan. Tämä on haasteellinen tavoite, kun huomioi alueen väestörakenteen.

Valtio on kyllä tilanteen hoksannut ja kuntia on kehotettu välttämään valheellista alibudjetointia. Sote-uudistuksessa on tällä kohtaa valuvika, joka valtion kannattaisi korjata.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →