Valtioneuvosto on myöntänyt Joutsan kunnalle 500.000 euroa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 82 kuntaa, haettu summa oli yhteensä lähes 146 miljoonaa. Korotusta myönnettiin vain 30 kunnalle yhteensä 30 miljoonan euron verran. Myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi.

Kunnat perustelivat korotuksen tarvettaan muun muassa taloudellisen tilanteen heikkenemisellä, koronaepidemian aiheuttamilla tulomenetyksillä sekä lisäkustannuksilla, verotulojen yleisellä vähenemisellä, tilinpäätösten alijäämien kasvulla ja niiden tasapainotusongelmilla, valtionosuusleikkauksilla, palvelutarpeiden muutoksilla sekä poikkeuksellisilla ja ennakoimattomilla menoilla sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtajana äskettäin aloittaneen Matias Penttisen mukaan kunnassa ollaan tyytyväisiä siihen, että harkinnanvaraista valtionosuutta myönnettiin Joutsalle ja vielä hakemuksen mukaisesti niin sanotusti täysimääräisenä.

– Jos listalta tarkastelee muita kuntia, niin monilla hakemukseen nähden oli tullut leikkauksia alkuperäisestä hakemussummasta, ja toki monet kunnat eivät olleet saaneet harkinnanvaraista valtionosuutta lainkaan, vaikka olivat sitä hakeneet. Joutsassa viime vuosi oli taloudellisesti haasteellinen, ja Joutsa olikin yksi harvoista kunnista Suomessa, jotka tekivät alijäämäisen tilinpäätöksen. Toisaalta myös tulevaisuus näyttää taloudellisesti haastavalta, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille ja valtionosuuksiin sekä veropohjaan on tulossa merkittäviä muutoksia, jotka heijastuvat kuntatalouteen Joutsan kohdalla negatiivisesti. Näillä perusteilla harkinnanvaraisen valtionosuuden varmasti saimme ja olemme siitä todella tyytyväisiä ja iloisia, sanoo Penttinen.

Tarja Kuikka