Joutsan kokoomuksen valtuustoryhmän aloite digiavun tarjoamisesta kuntalaisille etenee kunnassa. Kunnanhallitus käsitteli aloitetta maanantaina ja päätti antaa sen edelleen perusturvalautakunnan valmisteltavaksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti marraskuussa jättämässään aloitteessa, että kunta käyttäisi pienen osan sille kertyneistä vanhusten ja vammaisten palveluihin testatuista varoista hankkiakseen välittömiä digiasiantuntijapalveluja niitä tarvitseville kuntalaisille.

Hankintaan osoitettaisiin enintään 40.000 euroa käytettäväksi ensi vuoden loppuun asti, ja palvelu sisältäisi asiantuntijapalvelut laitteiden hankinnassa, käyttöön ottamisessa, päivittämisessä ja käytön opastamisessa palveluntuottajan toimitiloissa ja palvelunkäyttäjän asunnossa.

Perusteluina digiavun tarjoamisen tarpeellisuudelle kokoomuksen valtuustoryhmä esitti muun muassa, että yhteiskunnassa on tapahtumassa raju muutos kaikkien kyseeseen tulevien palvelujen siirtyessä vain sähköisesti hyödynnettäviksi, ja varttuneista joutsalaisista suuri osa ei käytä älypuhelinta tai tietokonetta. Kasvotusten saadun opastuksen uskottiin poistavan monta kynnystä käytön aloittamiseen.

Tarja Kuikka