Kirkkovaltuusto saa hyväksyttäväkseen uuden seurakunnan poistosuunnitelman. Suunnitelma noudattaa kirkkohallituksen antamia ohjeita. Poistosuunnitelma oli päivitettävä ja poistoaikoja lyhennettävä realistisempaan käyttöikään.

Kirkkoneuvosto päätti myös esittää kirkkovaltuustolle 46.986 euron kertapoistosuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2021. Uusien poistoaikojen tarkastelussa nousi esiin muutamia taseessa olevia eriä, joista ei ole vuosiin tehty enää poistoja ja ovat jääneet roikkumaan taseeseen. Lisäksi löytyi muutamia tase-eriä, joissa kiinteistöillä tai kalustolla ei ole enää ollut minkäänlaista arvoa.

Kerralla poistettavia eriä ovat vainajien säilytystila 168 e, Leivonmäeltä hautaustoimen kalustovaja 336 e, hautaustoimen Luhangan varasto 168 e, hautaustoimen rakennus (ei mitään tietoa mihin rakennukseen kohdistunut) 7.085 e, Joutsan seurakuntatalo 27.313 e, kehräämö 168 e, Leivonmäen kirkonkellot 168 e, koneita ja kalustoa Luhangasta 1.000 e ja Iso-Säynjärven tonttien tierakennus kustannuksia 10.578 e.

Kertapoistojen jälkeen vuoden 2021 tilinpäätös jäisi vielä noin 90.000 euroa ylijäämäiseksi.

Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee käyttöomaisuudestaan tilikauden tuloksesta riippumatta. Poistoperusteina on hankintamenon lisäksi arvioitu taloudellinen pitoaika.

Janne Airaksinen

Tagged with →