Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan kappalainen Annukka Nuton virkavapaa-anomuksen ajalle 1.1.–31.12.2022, ja lähettää sen edelleen tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. Anomuksen mukaan Nuton työaika vuonna 2022 olisi 75 prosenttia kokonaistyöajasta.

Sen sijaan kanttorin viran haun kirkkoneuvosto palautti uudelleen valmisteltavaksi. Alun perin pykälän esittelyteksti toi julki seurakunnan aikomuksen julistaa haettavaksi keskimmäisen asteen osa-aikaisen kanttorin (B-taso) viran. Työaika olisi ollut 80 prosenttia kokonaistyöajasta. Viranhoitoa ehdotettiin alkavaksi 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan.

Hallintojohtaja Heikki Kangas selventää kanttorin viran tilannetta.

– Uudelleen valmistelu johtuu kanttorin viran muuttamisesta 100-prosenttiseksi. Se tarvitsee kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja tuomiokapitulin päätökset, ennen kuin virka voidaan laittaa haettavaksi. Tällä hetkellä se on vuonna 2018 käynyt saman päätöksentekoprosessin läpi, kun virka on muutettu 80-prosenttiseksi, kertoo Kangas.

Vt. kanttorin Natalia Ikosen työsopimusta jatketaan siihen asti, kunnes virka on täytetty.

Janne Airaksinen

Tagged with →