SPR:n Leivonmäen osasto vietti lauantaina 70-vuotisjuhlia Simolassa. Juhlan aika olisi oikeastaan ollut jo viime vuonna, sillä osasto perustettiin 26.9.1950, mutta koronapandemian takia juhlaa siirrettiin.

Perustamiskokouksessa oli juhlan tervetuliaissanat lausuneen osaston sihteerin Tarja Rauanmaan mukaan läsnä 22 henkilöä – muun muassa paikallinen kirkkoherra, kauppias, poliisi, apteekkari, kunnansihteeri ja kanttori. Ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa osaston toimiksi todettiin Punaisen Ristin toiminnan tunnetuksi tekeminen, jäsenhankinta, kotisairaanhoitajakurssin järjestäminen kunnan kanssa ja varainkeruu osastolle.

Varoja kerättiin Rauanmaan mukaan esimerkiksi vuokraamalla sairaanhoitovälineitä, myöhemmin Suomen marsalkan muotokuvien myynnillä ja järjestämällä kotisairaanhoitokursseja. Ensimmäisen verenluovutustilaisuuden osasto järjesti vuonna 1975.

Rauanmaa nosti esille myös osaston halun toimia itsenäisenä ja jäsenten sitoutuneisuuden.

– Useimmiten ollaan oltu aika kauan toiminnassa mukana. Ihan jopa vuosikymmeniä, hän kertoi.

Pienenä toimijana Leivonmäen osaston aktiivinen toiminta on ollut puheenjohtaja Tuija Rauanmaan mukaan melko vähäistä, mutta isoin juttu on aina ollut nälkäpäiväkeräys, jonka tuotto ohjataan katastrofirahastoon jaettavaksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Valtaosa ihmisistä suhtautuu Rauanmaan mukaan keräykseen hyvin positiivisesti, mutta välillä Rauanmaata on harmittanut joidenkin sitkeä mielikuva siitä, että Punainen Risti auttaisi vain afrikkalaisia tai Suomessa vain pakolaisia. Näin ei kuitenkaan ole. Tämän vahvisti myös juhlassa puhunut SPR:n Länsi-Suomen piirin järjestö- ja valmiusasiantuntija Tave Rautiainen, jonka mukaan Länsi-Suomen piirissä karkeasti arvioiden noin 40 prosenttia nälkäpäiväkeräyksen tuotosta tulee välittömänä apuna omalle alueelle.

– Viime vuonna tienattiin joku 65.000 euroa nälkäpäiväkeräyksellä, niin sieltä reilusti 25.000–30.000 tuli omalle alueelle kotimaan apuna tulipalotilanteiden jälkihoitoon, Rautiainen kertoi esimerkkinä.

SPR:n Länsi-Suomen piirin järjestö- ja valmiusasiantuntija Tave Rautiainen kertasi juhlassa Punaisen Ristin historiaa ja kertoi järjestön tämän päivän toiminnasta. Järjestö perustettiin Italiassa vuonna 1859 ja sen toiminta rantautui Suomeen vuonna 1919. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1950 eli samana vuonna, jolloin Leivonmäen osastokin perustettiin.

Juhlassa muistettiin juuri nälkäpäiväkeräyksen tiimoilta pienin muistamisin hernekeittotarjoiluja toteuttaneita osaston jäseniä Seija Pietilää, Rauni Mannista, Helinä Sipiläistä ja Terttu Partasta sekä lipaskeräykseen osallistuneita Kurkiauran koulun 5.–6.-luokkalaisia ja heidän opettajaansa Jouni Lahtea.

Tilaisuudessa myös jaettiin SPR:n postuumisti jo edesmenneelle osaston ja hallituksen pitkäaikaiselle jäsenelle Jouko Niemiselle myöntämä kunniakirja tämän ansioista osaston aktiivisena vapaaehtoisena ja kiitoksena ansiokkaasta työstä inhimillisten arvojen edistämiseksi. Kunniakirjan vastaanottivat Niemisen leski Eila Nieminen ja poika Antti Nieminen.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa SPR:n Leivonmäen osaston puheenjohtaja Tuija Rauanmaa luovuttamassa SPR:n edesmennelle Jouko Niemiselle myöntämän kunniakirjan Niemisen leskelle Eila Niemiselle ja heidän pojalleen Antti Niemiselle.