Joutsan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on nimennyt jäseniään edustajaksi kunnan eri toimielimiin. Neuvoston edustajaksi valtuustoon nimettiin Virva Teräväinen, hyvinvointi- ja sivistyslautakuntaan Maija Salonen, perusturvalautakuntaan Tapio Lankia ja tekniseen lautakuntaan Jenni Kaistinen.

Kunnan hyvinvointityöryhmään vanhus- ja vammaisneuvostoa edustamaan nimettiin Reijo Hamina ja kulttuurityöryhmään Seppo Pänkäläinen.

Tarja Kuikka