Tekninen lautakunta käsitteli Joutsan kunnan investointiohjelmaa 2022-2024 kokouksessaan 28.10.2021 ja päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että liikekeskus purettaisiin osissa ja liikekeskuksen matala siipi purettaisiin vuonna 2022 ja suunniteltu purku olisi aloitettu vasta syksyllä ollen purettuna vuoden 2022 loppuun mennessä. Samalla päätettiin esittää liikekeskuksen asunto-liikesiiven purun siirtoa myöhempään ajankohtaan ja se kirjattiin vuodelle 2024.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 15.11.2021 pitämässään kokouksessa ja vilkkaan keskustelun jälkeen päätyi esittämään kunnanvaltuustolle, että purku toteutettaisiin koko liikekeskuskiinteistön osalta kertapurkuna vuoden 2023 alussa ja liikekeskuksen huoneistot tulisi olla tyhjinä vuoden 2022 loppuun mennessä. Käytännössä kunnanhallituksen päätös purun siirrosta vuodelle 2023 ei tuonut mitään helpotusta matalan liikesiiven yrittäjille, heidän kunnanhallitukselle esittämästään vetoomuksesta huolimatta, kun verrataan matalan liikesiiven purkuaikataulun muutosta teknisen lautakunnan esitykseen.

Sitä vastoin liikekeskuksen asuin-liikesiiven purun aikaistaminen esityksen mukaisesti merkitsisi käytännössä lähes kahden vuoden aikaistamista teknisen lautakunnan esitykseen verrattuna.

Toivon, että kunnanvaltuuston kokoukseen valmistautuvilla valtuutetuilla on selkeä kuva, mitä kunnanhallituksen linjaama liikekeskuksen tiukka purkuaikataulu tulee liikekeskuksessa asuville ja sen yrittäjille merkitsemään.

Itse olin ja olen vahvasti edelleen sitä mieltä, että liikekeskuksen purku tulisi toteuttaa kahdessa vaiheessa. Mikäli kunnanvaltuusto päättää, että purku toteutetaan kertapurkuna ja päättäisi toteuttamisvuodeksi 2023, niin tulisi harkita purkamisen toteuttamista siten, että liikekeskuksessa asuvilla ja liikekeskuksen yrittäjillä olisi mahdollisuus käyttää liikekeskuksen tiloja vielä kesän 2023 ajan ja näin ollen liikekuskuksen yrittäjille jäisi vielä mahdollisuus hyödyntää vuoden 2023 kesäsesonki.

Jarmo Liukkonen
Joutsan kunnanvaltuutettu (kesk.)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →