Joutsan kunnanhallitus on asettanut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan ensi vuoden tammikuussa pidettäviä aluevaaleja varten.

Joutsan äänestysalueen vaalilautakunta: Paavo Nummela (pj), Raija Korpela (vpj), Jaana Saarela, Ari Aapro ja Mikko Laaksonen. Varajäsenet järjestyksessä Anja Malin, Kimmo Teräväinen, Raija Loipponen, Niilo Peltonen, Liisa Lahtinen, Raimo Vanhatalo ja Erkki Oksanen.

Leivonmäen äänestysalueen vaalilautakunta: Vuokko Heinonen (pj), Iiris Ilmonen (vpj), AnnaMaija Nieminen, Markku Palander ja Timo Liias. Varajäsenet järjestyksessä Raili Palander, Jonna Hauvala ja Tuula Kangas.

Vaalitoimikunta: Niilo Peltonen (pj), Raija Korpela (vpj), Hannu Loipponen. Varajäsenet järjestyksessä Kari Maunula, Jouko Tarkkanen ja Teresa Jokinen.

Aluevaalit toimitetaan 23.1.2022. Vaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on 12.–18.1.2022. Vaalilain mukaan kunnanhallituksen on ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta.

Tarja Kuikka

Tagged with →