Joutsan kunta esittää kannanottonaan Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, ettei ympäristöterveydenhuollon palveluita siirretä hyvinvointialueelle 31.12.2022 alkaen.

Väliaikainen valmistelutoimielin pyysi maakunnan kunnilta marraskuun loppuun mennessä kannanotot siitä, tulisiko ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtää hyvinvointialueelle edellä mainitusta ajankohdasta alkaen.

Hyvinvointialueuudistuksessa ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla, eikä kuntien yhteistoiminnan organisointivaihtoehdoissa tapahdu muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteydessä sijaitsevien valvontayksikköjen on kuitenkin organisoitava tehtävät uudelleen tammikuun 2023 alkuun mennessä.

Monialaisen maakunnan parlamentaarisessa selvityksessä aiemmin tänä vuonna esitettiin yksimielisesti ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta hyvinvointialueille vuonna 2026. Lain mukaan siirto on kuitenkin mahdollista tehdä jo vuoden 2022 lopusta lukien.

Tämä edellyttäisi hyvinvointialueen kaikilta kunnilta yhtenäistä päätöstä asiasta.

Tarja Kuikka