Joutsan varhaiskasvatus tarvitsee lisää tilaa. Varhaiskasvatuksessa on haettu vuoden 2019 aikana tehdyssä suunnitelmassa vaihtoehtoja yhtenäisemmän tilan käyttöönotosta palvelujen yhdistämiseksi. Vuokratilaratkaisujen osalta tilan löytyminen osoittautui haasteeksi. Uusiin tiloihin tulisi mahtua minimissään 16, mieluiten vähintään 30 lasta.

Alustavasti on harkittu hautausmaan kupeessa sijaitsevaa Kirkkokankaan kiinteistöä tähän käyttöön. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksessa asiaa oli taustoitettu nimenomaan tämän tilan näkökulmasta.

Lopullinen päätöslauselma oli kuitenkin väljempi, eikä rajaa pois muita vaihtoehtoja vielä tässä vaiheessa. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi tilaratkaisut varhaiskasvatuksen tarpeita varten ja varaamaan tätä varten tarvittavan määrärahan.

– Lautakunta piti suunnitelmaa ja tilaa toteuttamiskelpoisena, mutta alustavien suunnitelmien mukaan sinne ei saisi aivan toivottua lapsimäärää. Myös kiinteistön korjaustarpeiden tarkempi suunnittelu on vielä hyvä tehdä samoin kuin käyttäjien kanssa keskustelut tila- ja piharatkaisuista, kertoo hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

– Myös muita vaihtoehtoja kannattaa vielä harkita ja laskea. Tämän vuoksi lautakunnassa ei haluttu vielä antaa selkeää kantaa jonkin ratkaisun puolesta. Mutta paikkana ei hassumpi ja teetetyssä kuntokartoituksessakaan ei ilmennyt mitään sellaista mikä estäisi tilan käytön vaikkapa tähän tarkoitukseen.

Joutsan keskustan alueella toimii varhaiskasvatuksen yksiköinä päiväkoti Koivukumpu, ryhmäperhepäivähoitopaikat Varala sekä uutena toimintana Vekkula. Päiväkoti Esikoissa toimii myös viisivuotiaiden varhaiskasvatusryhmä. Lisäksi on kaksi perhepäivähoitopaikkaa.

Kunnan omistama Kirkkokankaan kiinteistö on ollut vuokratilana käytössä tilapäiselle työvoimalle viime vuosien ajan. Kiinteistö on viime kesän aikana vapautunut kyseisestä käytöstä. Syksyn aikana kiinteistössä on tehty kuntokartoitusta ja niiden perusteella estettä rakennuksen käyttöönotolle ei ole. Kunnan omistama kiinteistö olisi kokonaistaloudellisesti edullinen ratkaisu, jossa saadaan nyt tyhjänä olevalle tilalle käyttöä.

Varhaiskasvatuksen toimintoja voitaisiin yhdistää paikkaan siten, että Varalan ja Vekkulan ryhmäperhepäivähoidot siirtyisivät uuteen yksikköön ja niiden käytössä olevat tilat vapautuvat alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Varalan tila palaisi vuokra-asumiskäyttöön sekä Vekkula taas kokous- ja kokoontumistilaksi Kuntalassa.

Kirkkokankaan rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä, pienempiä entisiä asuintiloja sekä yhteinen ruokailu ja kokoontumistila. Mikäli tähän ratkaisuun päädytään, rakennus saa osakseen kunnostusta soveltuakseen varhaiskasvatuksen käyttöön, ja muun piha-alueiden osalta on tarve aidatulle leikkipihalle. Arvio kunnostusmäärärahan alustavasta summasta on tällä hetkellä 100.000–150.000 euroa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kunnan omistama Kirkkokankaan kiinteistö on ollut vuokratilana käytössä tilapäiselle työvoimalle viime vuosien ajan. Kiinteistö on viime kesän aikana vapautunut siitä käytöstä, ja nyt harkinnassa on sen soveltuvuus varhaiskasvatuksen käyttöön.

Tagged with →