Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavia esimerkkejä suomalaisesta kulttuuri- ja luonnonperinnöstä. Ne ovat syntyneet luonnon ja perinteisen maankäytön yhteisvaikutuksen tuloksena.

Joutsaa koskettaa luetteloon merkitty kahden kunnan alueelle jakautuva Viisarimäen ja Rutalahden laaksomaisema Joutsan ja Toivakan rajalta. Putkilahden kulttuurimaisemat sijoittuvat Jyväskylän puolelle, mutta hipovat eteläosiltaan Luhankaa.

Valtakunnallisesti arvokkaita maisemia on nyt 186, mikä on 30 enemmän kuin edellisessä luettelossa. Päivitetyssä luettelossa on 50 kokonaan uutta aluetta ja 20 aluetta on poistettu luettelosta. Kummatkin edellä mainitut kohteet on tunnistettu jo aikaa sitten arvokkaiksi kulttuurimaisemiksi.

Uusi alueluettelo muodostaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun valtakunnallisen inventoinnin.

Janne Airaksinen