Viime valtuustokaudella käynnistetyt Joutsan kunnanhallituksen kyläillat saivat tauon jälkeen jatkoa, kun lähes koko kunnanhallitus oli maanantai-iltana yhdessä muutamien muiden kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa Uimaniemellä kuulemassa kyläisiä ja keskustelemassa heidän kanssaan ajankohtaisista asioista.

Hankaan Erätalolla järjestetyn, kolmisenkymmentä henkeä koolle keränneen tilaisuuden alkajaisiksi kyläläiset saivat kuulla kunnan virkamiehiltä hieman siitä, millainen tilanne Joutsan kunnalla on tällä hetkellä talouden saralla ja muutenkin. Kunnanjohtaja Harri Nissinen, tekninen johtaja Juha-Matti Näykki ja perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen kertoivat myös siitä, miten kunnassa valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialueuudistukseen.

Kyläläisten päästyä ääneen esille nousivat muun muassa tieasiat, valokuituyhteydet ja toive siitä, että kunta palkkaisi enemmän työntekijöitä kotihoitoon ja tukisi iäkkäiden ihmisten kotona asumista nykyistä enemmän. Erityisen tärkeinä pidettiin juuri tieasioita ja valokuituyhteyden hoitamista kuntoon.

Kylää halkova Pertunmaantie on kyläläisten mielestä huonokuntoinen, sen todettiin tilaisuudessa olevan aika tilkkutäkki ja muistuttavan osin kynnöspeltoa. Myös pyöräilyä ja kävelyä tiellä pidetään vaarallisena, sillä ajokaistojen viereiset kaistaleet, joilla kevyen liikenteen pitäisi kulkea, ovat hyvin kapeat. Samaan aikaan tieliikenne on lisääntynyt ja raskasta liikennettä on paljon.

Huolta herätti myös vaaralliseksi koettu Hankaan Erätalon risteys. Pertunmaantie tekee liittymän kohdalla mutkan, ja moni ajaa kyläläisten mukaan tietä kovempaa kuin nopeusrajoitus sallisi, joten tieltä erätalon pihaan kääntyvällä on vaarallinen paikka. Esille nostettiinkin erätalon liittymän siirtäminen turvallisempaan kohtaan.

– Liittymä on todella vaarallinen. Tämä on läpikulkutie, raskas liikenne jyrää koko ajan huonompaan kuntoon tätä, totesi osaltaan Hankaan Erämiehet ry:n sihteeri Jukka Hautamäki.

Tieasia sinänsä ei ole Joutsan kunnan käsissä, vaan se kuuluu ely-keskukselle, mutta kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan kunta voi viedä asiasta viestiä elylle. Nissinen lupasi myös teknisen johtajan perehtyvän Hankaan Erätalon liittymän tilanteeseen.

Mitä valokuituyhteyksiin tulee, kaapeli Uimaniemelle on jo vedetty, mutta kyläläiset kaipailivat operaattoria kuidun käyttöön saamiseksi. MPY Telecomilla oli aiemmin suunnitteilla Uimaniemenkin aluetta koskeva valokuituhanke, mutta yritys vetäytyi hankkeesta Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n markkinoitua samaan aikaan omia liittymiään huomattavasti halvemmalla.

Yksi operaattoria kaipailleista uimaniemeläisistä oli lypsykarjatilaa kylällä isännöivä Jani Rantanen. Hän piti säälinä sitä, ettei jo maahan laitettua kaapelia hyödynnetä.

– Kyllähän kunta voisi olla vähän niin kuin vetäjänä siinä, että hankkisi ne yhteistyökumppanit siihen ja pistäisi homman järjestykseen, esitti Rantanen.

Uimaniemen Seudun Kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Rauno Mettälä oli sillä kannalla, että asiasta kannattaisi olla yhteydessä MPY Telecomiin ja yrittää edistää asiaa sieltä kautta.

Kyläillasta yhteenvedon tehnyt valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne jakoi kyläläisten näkemyksen siitä, että tiestö ja muutkin yhteydet pitää olla maaseudulla kunnossa.

– Aina pitäisi löytyä semmoinen järkevä ratkaisu sille puolelle, että myös nämä etäisyydet voitaisiin huomioida ja sitä kautta pystyä vaikuttamaan siihen, että kunta pysyy asuttuna, totesi Kuurne.

Tarja Kuikka