Joutsan kunta kokeilee lääkeautomaattien käyttöä kotiin annettavissa palveluissa. Perusturvalautakunnan päätöksellä kunnan kotihoitoon hankintaan viisi koneellista annosjakelua hyödyntävää lääkeautomaattia, jotka sijoitetaan kokeilun ajaksi asiakkaiden koteihin. Kotihoidon henkilöstö hallitsee automaatteja ja niiden asiakkuustietoja etähallintasovelluksella.  

Automaatti valvoo asiakkaan lääkkeiden ottoa muistuttamalla tätä puheäänellä ja valomerkeillä lääkkeenotosta, jolloin asiakas voi itsenäisesti ottaa lääkkeet. Lääkkeen jäädessä ottamatta järjestelmä lähettää hälytyksen kotihoidon päivystysnumeroon, jolloin kotihoidon henkilökunta voi ohjata asiakasta lääkkeenotossa. Järjestelmä kerää tilastotietoa organisaatiotasolla yleisesti käyttäjien lääkehoidon toteutumisesta ja poikkeamatilanteista.

Lääkeautomaattikokeilu on suunniteltu puolivuotiseksi. Mahdollinen automaattien lisätarve ratkaistaan käyttökokemusten perusteella.

Pilotoinnin ajaksi hankittavien viiden automaatin kustannukset ovat hieman runsaat 5.800 euroa ja ne maksetaan Elina Lindgrenin rahaston varoista.

Tarja Kuikka