Suonteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma aiotaan uudistaa. Entisen suunnitelman korvaava esitys sen uudeksi sisällöksi esitellään 24.11. järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Pari viikkoa yleisötilaisuudesta kalatalousalueen yleiskokous tekee päätökset hyväksymisestä.

Esityksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2021–2030 on laatinut kalastusbiologi Matti Havumäki Keski-Suomen kalatalouskeskuksesta. Suunnitelma on uuden kalastuslain mukainen ensimmäinen käyttöä ja hoitoa ohjaava asiakirja.

Se rakentuu toimintasuunnitelmaksi, jossa tietopuutteita täydennetään, kalastusta ja kalansaaliita täydennetään ja vesistöjä kestävää käyttöä kehitetään. Suunnitelma palvelee niin luontaisia kalakantoja kuin vesillä liikkujia ja vesien omistajia. Havumäki korostaa kalastuslain ohjaavaa merkitystä käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa.

Suonteella on laaja kalatalousalueen myymä yhteislupa-alue, joka kattaa koko Suonteen altaan, Viherin, Iso-Säynäjärven, Angesselän itäpäädyn ja Puttolanselän länsipäädyn.

Vapaa-ajan kalastuksen kohdelajit ovat hauki, ahven, kuha, muikku ja lahna. Kuhaa on enemmän Pohjois-Suonteella, siian muikun ja istutettujen taimenien ja lohien ollessa runsaampia Etelä-Suonteella. Muikku on yleisin kalansaalis.

Kalastuksen sääntelyyn ehdotetaan useita määräyksiä, joista jotkut ovat uusia. Määräykset asettaa voimaan ely-keskus viiden vuoden määräajaksi.

Viherin Haapaniemi-itä ja Pohjois-Suontee Peltoniemi-Hirvonsaari-etelä olisi ehdotuksen mukaan kaikki pyydyskalastus katiskaa, mertaa ja 13–18-millisiä muikkuverkkoja lukuun ottamatta kielletty ympäri vuoden.

– Tällä halutaan turvata siian, harjuksen ja järvitaimenen vaellusta. Lisäksi alueella on pari virtapaikkaa, joissa olisi potentiaalia kalataloudelliseen kunnostamiseen, kertoo Havumäki.

Joutsansalmessa verkkokalastuskieltoa esitetään ajalle 15.8.–15.12. välille Myllylahti-Nelostien länsipuoli 150 metriä. Tämä suojaisi taimenten liikkumista Myllykosken kutualueille. Myllynkoskissa kalastus on kokonaan kielletty. Välillä Angesselkä-Suontee kiellettäisiin 21–79-milliset verkot ympäri vuoden. Tämäkin on suunniteltu lohikalojen suojaksi.

Kuhan kutukannan suojelemiseksi Pohjois-Suonteelle on merkitty kalastuskieltoalueet Saposelälle sekä Kotkatselälle Tannionsaaresta pohjoiseen.

Solmuväliltään 31–54-millisten verkkojen käyttö on kielletty 1.10–30.4. välisenä aikana yli kuuden metrin syvyydessä vuoden 2024 loppuun asti Suonteella, Viherissä, Puttolanselällä ja Angesselällä.

Janne Airaksinen

Kalastuksesta Suonteella

• Suonteella harjoitetaan aktiivisesti kotitarvepyyntiä ja vapaa-ajankalastusta.

• Pyydyskalastuslupia lunastaneita arvioidaan olevan yli 500 henkilöä.

• Uistelulupia (yhteislupa) on Suonteelle lunastettu 50–100 kappaletta vuosittain.

• Lupia lunastaneiden keski-ikä vuonna 2015 oli 66 vuotta.

• 74 prosenttia pyydyskalastajista oli yli 60-vuotiaita.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kartta näyttää ehdotettujen pyydyskieltojen aluerajat Viherin Haapaniemen ja Suonteen Peltoniemen välillä. Pohjakartta: OpenStreetMap.