Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluasumisen järjestämisvastuu siirretään Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Joutsan kunnalle 1.1.2022 alkaen. Ensiksi sairaanhoitopiirin valtuuston täytyy hyväksyä järjestämisvastuun siirron.

Siirtyvien psykiatrisen palveluasumisen palveluiden laajuus on keskimäärin viisi asiakasta, ja palvelun kustannusvaikutus on noin 280.000 euroa.

Kunta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat tehneet päätökset Joutsan aikuispsykiatrian avohoidon järjestämisestä sairaanhoitopiirin toimintana vuodesta 2011 alkaen. Uusien hyvinvointialueiden muodostuttua vuoden 2023 alussa palvelu siirtyy niiden vastuulle myös Joutsan osalta.

Aluehallintovirasto kuitenkin edellyttää, että palvelu siirtyy kunnalta, eikä sairaanhoitopiiriltä suoraan. Siksi siirto täytyy tehdä välivaiheen ajaksi ottamalla se kunnan vastuulle. Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen kertoo, että Laukaa ja Konnevesi joutuvat tekemään myös saman liikkeen.

Palveluasuminen ja muut asumispalvelut hankitaan tällä hetkellä ostopalveluna. Järjestämisvastuun siirron myötä palveluostoihin käytetty määräraha siirtyy erikoissairaanhoidosta Joutsan sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosyksikköön.

Päätöksen palveluasumisesta ja muista asiakkaille myönnettävistä palveluista tekee kunnan sosiaalityöntekijä. Muutoksessa ei synny uusia henkilöstövaikutuksia.

Janne Airaksinen