Joutsan kunta jatkaa omaishoitajien tukemista ensi vuonna tarjoamalla heille edelleen paikallisilta palveluntuottajilta hankittavia hyvinvointipalveluja. Jokaiselle omaishoitajalle tarjotaan vuoden aikana enintään kuusi hyvinvointipalvelua heidän oman valintansa mukaan.

Joutsan kunta on tarjonnut omaishoitajille hyvinvointipalveluja vuodesta 2019 alkaen, ensimmäisinä vuosina neljän palvelun verran ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuuden palvelun verran. Omaishoitajia on ollut vuosittain runsaat 40, tänä vuonna heitä on 47.

Hyvinvointipalvelujen tarjoaminen omaishoitajille on maksanut kunnalle vuosittain muutamia tuhansia euroja, tänä vuonna tammikuun alun ja marraskuun alun väliseltä ajalta hieman runsaat 4.000 euroa. Tämän vuoden marras-joulukuussa ja ensi vuonna hankittavien palvelujen kustannukset maksetaan Reino Järvisen rahaston varoista.

Tarja Kuikka