Palokunnan toimintaa uhkaa hiipuminen Luhangassa. Palokunnan toiminnassa mukana oleva Ahti Weijo on kirjelmöinyt tilanteesta Luhangan kunnanhallitukselle, joka päätti maanantain kokouksessaan pyytää asiasta lausunnon Keski-Suomen Pelastuslaitokselta.

Ahti Weijon mukaan palokunnan toiminta on ollut hiipumassa Luhangassa jo jonkin aikaa.

– Lokakuun alussa pidimme palokuntalaisten kanssa palaverin, jossa totesimme haastavan tilanteen ja päätimme informoida myös pelastuslaitosta vallitsevasta tilanteesta. Pelastuslaitoksen puolelta otettiinkin yhteyttä ja pidimme palaverin, jossa kävimme tilannetta läpi. Paikalla oli myös pelastuspäällikkö Arto Ahlroos, kertoo Weijo.

Weijon mukaan pelastuslaitoksen puolesta luvattiin apua harjoitusten järjestämiseen, uusien palokuntalaisten rekrytointiin ja ylipäänsä toiminnan virkistämiseen.

– Käytännön asioihin he lupasivat palata heti syyslomaviikon jälkeen. Pelastuslaitoksen puolelta ei ole kuitenkaan kuulunut mitään kyseisen palaverin jälkeen ja palokuntalaiset ovat varsin turhautuneita tilanteeseen. Jos jotain ei ala pikaisesti tapahtumaan, niin on hyvin todennäköistä, että Luhangan paloasema hiljenee ensi talvena.

Weijo katsoo, että kunnan on syytä käydä pelastuslaitoksen kanssa neuvottelut siitä, miten pelastuslaitos jatkossa toteuttaa Luhangassa palo- ja pelastustoimen palvelut.

Markku Parkkonen

Tagged with →