Joutsan kunnanhallituksen päätös ei ole lainvastainen, eikä sitä ole syytä kumota. Näin perusteli Hämeenlinnan hallinto-oikeus tuoretta päätöstään hylätä valitus, joka koski kaava-asiaa.

Valittajat olivat halunneet muuttaa neljän Joutsan taajamassa sijaitsevan tilan kaavaratkaisua. Joutsan kunnanhallituksen perustelujen mukaan uusia rakennuspaikkoja ei voida osoittaa, eikä kyseisellä alueella voida muuttaa kaavoitusta vaarantamatta maanomistajien tasapuolista kohtelua.

Alueella on voimassa Joutsan rantayleiskaava. Kunnanhallitus käsitteli alun perin aihetta kesällä 2020.

Janne Airaksinen