Joutsan yhtenäiskoulussa järjestettiin viime viikolla hyvinvointiviikko, jonka aikana koulussa käsiteltiin kokonaisvaltaisesti sitä, mitä hyvinvointi on. Yhtenäiskoulun vt. rehtori Ulpu Silvastin mukaan joka päivällä oli oma teema, muun muassa mitä hyvinvointi on ja miten hyvinvointia voi lisätä. Alakoululaiset kävivät läpi kaveritaitoasioita, yläkoululaiset hieman enemmän hyvinvointitaitoja. 5.–9.luokkalaisilla oli myös päihdevalistusta ja 7.–9. luokkalaisilla mielen hyvinvointiin ja seksuaaliseen tasa-arvoon liittyvä luentokin.

Hyvinvointiviikko pohjautui Silvastin mukaan koulun tämän lukuvuoden teemaan, joka on hyvinvointi ja yhteisöllisyys.

– Sitä on haluttu nyt sitten oikeasti ottaa käytäntöön tänne, miten se näkyy se meidän koulun teema täällä arjessa. Sitä on lähdetty eri ryhmien kanssa pohtimaan, ja tämä hyvinvointiviikko on nyt sitten oppilashuoltoryhmän tuotos tähän meidän teemaan. Suurin osa näistä tapahtumista ja asioista on heidän suunnittelemiaan ja osittain myös heidän toteuttamiaan, kertoi Silvasti.

Vaikuta!-teemapäivässä nuoret pääsivät juttusille muutamien joutsalaisvaltuutettujen, muun muassa Pauliina Maukosen ja Kalle Willmanin kanssa.

Nuorten Suomi ry:n keskiviikkona vetämässä Vaikuta!-teemapäivässä oppilaat saivat tietää pelillisin menetelmin vaikuttamisen väylistä. Ympäri Suomen järjestettävissä vastaavissa teemapäivissä vaikuttaminen tuodaan Nuorten Suomi ry:n Carita Hännivirran mukaan lähelle nuoria heille tuttuun ja turvalliseen paikkaan. Nuoret pääsevät esimerkiksi juttelemaan kunnan virkamiesten ja valtuutettujen kanssa.

– Eli pikkuisen erilainen tapa opettaa yhteiskuntaoppia. Se on niin kuin demokratiakasvatusnäkökulma, mutta sitten iso, iso merkitys on myös sillä, että näiden Vaikuta!-teemapäivien kautta kerätään nuorten ajatuksia ja ideoita ajankohtaisiin aiheisiin. On se sitten kunnallisiin aiheisiin tai maakunnallisiin hyvinvointialueaiheisiin, taustoitti Hännivirta.

Vaikuta!-päivässä yhtenäiskoulun oppilaat pääsivät muun muassa juttelemaan joutsalaisvaltuutettujen kanssa, miettimään miten jakaisivat tietyn rahasumman Joutsassa eri käyttökohteisiin, ja kertomaan Lego-minimielenosoituksen avulla, miten haluaisivat parantaa koulunsa sisäviihtyvyyttä. He saivat myös kertoa, mitä teemoja toivoisivat Keski-Suomen digitaaliseen sosiaali- ja terveyskeskukseen eli OmaKS.fi-palveluun, jota ollaan parhaillaan laajentamassa.

Yhdeksäsluokkalainen Siiri Dahlgren ja seitsemäsluokkalainen Lempi Peltonen pohtivat, miten jakaisivat käytettävissä olleen rahasumman Joutsassa neljän käyttökohteen kesken. Käyttökohteet olivat puistot ja ulkoilualueet, harrastusmahdollisuudet, julkinen liikenne ja yritysten tukeminen.

Vaikuta!-toimintamalli kehitettiin Carita Hännivirran mukaan nuorten kanssa syksyllä 2017, ja seuraavana vuonna Keski-Suomessa järjestettiin kymmenen teemapäivää. Eräs joutsalainen nuorisovaltuutettu osallistui yhteen teemapäivistä ja hänen aloitteestaan teemapäivää alettiin suunnitella Joutsaankin. Koronapandemia kuitenkin siirsi asian toteutusta.

Carita Hännivirralla oli Joutsan kunnalle toive tai ehkä enemmänkin kehotus.

– Toivottavasti Joutsa mahdollistaa myös jatkossa nuorille matalan kynnyksen paikkoja vaikuttaa nuorten omalla kielellä ja nuorille ymmärrettävällä tavalla, totesi Hännivirta.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa kahdeksasluokkalaiset Saana Lintunen (vas.), Linnea Romo, Leevi Lampinen, Ida Saari ja Felisia Flink rakentamassa Legoista minimielenosoitusta, jossa he saivat kertoa, millaisia asioita toivovat kouluun sisäviihtyvyyden parantamiseksi.

Tagged with →