Opinto-ohjaajan kommenttina viime viikolla Joutsan Seudussa olleeseen juttuun lukioiden markkinoinnista yhdeksäsluokkalaisille:

Joutsan lukio on meidän oma lukio, jota markkinoidaan tiettyjen vuosittaisten tapahtumien avulla. Näitä ovat Hakijan ilta (tänä vuonna 1.12.), lukion tutorit käyvät Joutsan ja Hartolan ysien opotunneilla, lukioon tutustumispäivä alkuvuodesta ja lisäksi ainevalintaohjaustunnit. Ennen koronaa oli tapana myös käydä Joutsan ja Hartolan kasiluokkalaisten opotunneilla. Lukion markkinointi ei ole vain opon harteilla, vaan se on koko kunnan asia. Tänä vuonna muutama opettaja ja lukion vararehtori ovat lukiomme markkinointitiimi.

Yleissivistävään peruskouluun ja opetussuunnitelman mukaiseen oppilaanohjaukseen kuuluu se, että kaikki oppilaat kuulevat kaikista jatko-opintomahdollisuuksista. Nuori ja huoltaja tekevät aina hakeutumispäätöksen itse, ja jokaisella nuorella ja perheellä on omat syynsä esimerkiksi eri paikkakunnille hakeutumiseen. Uusimman oppivelvollisuuden laajentamislain myötä huoltajan vastuu vain entisestään korostuu.

Henkilökohtainen ohjaus (eli opokeskustelut) ovat yksi ohjauksen menetelmä. Yhtä tärkeitä tiedonjakamiskeinoja ovat opo-oppitunnit, vanhempainilta, tet-jaksot, retket ja työelämävierailut. Tänä vuonna menemme Gradialle kahtena eri päivänä, koska heillä on voimassa uudet tiukat terveysturvallisuusryhmärajat ja uusi ilmoittautumisjärjestelmä. Tänä vuonna emme pääse tutustumaan Jyväskylän lukioihin (syy edellä), vaan retkillä painopiste on juuri ammatillisiin opintoihin tutustumisessa.

Sanna Pienmäki
opinto-ohjaaja
Joutsan yhtenäiskoulu ja lukio

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →