Tammikuussa pidettävien aluevaalien paikalliset asetelmat alkavat olla selvillä. Toistaiseksi Joutsan seutukunnalta on vaaleihin tiedossa kuusi ehdokasta. Joutsan ja Luhangan valtuustopuolueista ainoastaan SDP ei vielä ole kertonut paikallisesta ehdokkaasta, mutta oletettavasti sellainen SDP:ltäkin tulee. Näin Joutsan ja Luhangan ehdokkaiden kokonaismäärä olisi seitsemän.

Koska aluevaalit järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, on tulosten ennustaminen tavanomaistakin vaikeampaa. Joutsan seutukunnan kaltaisten pienten reuna-alueiden kannalta olennainen kysymys on, saadaanko aluevaltuustoon yhtään ehdokasta läpi. Periaatteessa vaaleissa voi tietenkin käydä miten vain, mutta erittäin todennäköisesti Jyväskylä tulee saamaan jopa asukaslukuunsa nähden suhteettoman suuren edustuksen.

Jos ottaa vaaliennusteen lähtökohdaksi vuoden 2019 eduskuntavaalien tuloksen Keski-Suomessa, voi arvioida, että suurimmat puolueet saavat 69-jäseniseen aluevaltuustoon kukin noin 12–14 valtuutettua. Näissä puolueissa pitäisi ehdokkaan sijoittua noin 13 parhaan joukkoon, jotta aluevaltuuston ovet aukeaisivat.

Läpimenoon vaadittavaa minimiäänimäärää puolestaan voi haarukoida maakunnan kanssa suunnilleen samankokoisten kaupunkien viimeisimmistä kuntavaalituloksista. Esimerkiksi Tampereen ja Vantaan tulosten mukaan Keski-Suomen väestömäärään suhteutettuna läpimenoon vaadittava äänimäärä olisi noin 300 ääntä.

Nämä eivät ole Joutsan seutukunnan ehdokkaille mitenkään mahdottomia tavoitteita, mutta läpimeno vaatii vankkaa panostamista vaalikampanjaan.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →