Valtio on päästänyt hoitovastuullaan olevat Yhdystien ja Jousitien huonoon kuntoon. Joutsan kunnan ja Keski-Suomen ely-keskuksen välisissä neuvotteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että nämä keskustaajamassa sijaitsevat kummatkin tiet siirrettäisiin kunnan haltuun ja ylläpidettäväksi.

Mikäli kunta ottaa nämä väylät itselleen, tievaltion täytyy ensiksi korjata ne riittävän hyvään kuntoon. Tästä ely-keskus valmistelee parhaillaan materiaalia, ja kunnostussuunnitelmat tulevat esille keväällä 2022.

Yleisiä havaintoja teistä on, että ajoradat ovat urautuneet, reunakivet huonoja, hidastetöyssyt huonokuntoisia, kevyen liikenteen väylillä on korjaustarvetta, eikä kuivatus toimi kaikkialla kuten pitäisi.

Myös kunnan rahaa tarvitaan. Alustavasti tekninen lautakunta on varannut 300.000 euroa suunnitelmavuodelle 2023.

– Kuntalaiskyselyssä on selkeästi noussut esille, että Yhdys- ja Jousitie ovat kunnan häpeäpilkkuja. Laadukkaalla yhdyskuntasuunnittelulla, jossa itse hoitaisimme myös viheralueet ja istutukset, voisimme vaikuttaa myönteisesti kuntakuvaan. Joutsa on moniin kuntiin verrattuna keskiarvon alapuolella julkisivun ja yleisilmeen parantamisessa, taustoittaa tekninen johtaja Juha-Matti Näykki.

Kaiken edellä mainitun toteutuessa kunnan tulisi aloittaa kaavamuutos, jolla tiet muutetaan kaduiksi.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Myös kevyen liikenteen väylät ovat monin paikoin huonossa kunnossa Jousitien varrella. Koulun ja kirkon seutu ovat pahimmat. Seurakuntatalon kohdalla kuvattujen jalkojen tulisi olla samassa tasassa, mutta väylässä on isoja kuoppia tuolla kohtaa.