Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Luhangan kunnan rakennuslautakunnalle huomautuksen Latamäen tuulivoimaloiden melumittauksiin liittyvässä asiassa. Paikalliset kiinteistönomistajat olivat kannelleet aluehallintovirastoon muun muassa asian pitkistä käsittelyajoista rakennuslautakunnassa.

Aluehallintovirasto totesi muun muassa, ettei melumittausten tulosten raportoinnille varattu yli puolentoista vuoden määräaika ole ollut asianmukainen.

– Puolentoista vuoden määräaikaa ei ole perusteltu muutoin kuin toteamalla yleisesti, että mittauksille tulee varata riittävän pitkä aika. Korkeintaan vuoden määräaika voisi olla perusteltu, jotta mittauksia voidaan tarvittaessa suorittaa kaikkina vuodenaikoina, todetaan aluehallintoviraston päätöksessä.

Markku Parkkonen