Joutsan tarkastuslautakunta laati sidonnaisuusrekisterin 26.10. kokouksessaan saatujen sidonnaisuusilmoitusten pohjalta. Lautakunta esittää kunnan sidonnaisuusrekisterin tiedoksi valtuustolle. Samalla se hyväksyi myös sidonnaisuusrekisterin tietosuojaselosteen.

Vielä edelliseen kokoukseen mennessä tarkastuslautakunta ei ollut saanut kaikkia pyytämiään sidonnaisuusilmoituksia. Nyt vain yksi puuttui, kun viime kerralla ilmoituksia oltiin vailla vielä 13 henkilöltä. Lautakunta sai 31 ilmoitusta, ja vain Jouni Hautakankaalta (kok.) oli ainut, keneltä ei tietoja saatu. Ilmoituksen toimittamatta jättämisestä tehtiin merkintä sidonnaisuusrekisteriin.

Sidonnaisuusilmoitukset pyydettiin kunnanhallituksen jäseniltä ja varajäseniltä, teknisen lautakunnan jäseniltä ja varajäseniltä, valtuuston puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajilta, lautakuntien puheenjohtajilta ja varapuheenjohtajilta sekä kunnanjohtajalta ja lautakuntien esittelijöiltä.

Ilmoituksessa piti olla lueteltuna henkilön luottamustehtävä tai virkatehtävä, oliko kunnan nimeämänä edustajana johto- ja luottamustehtävissä elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä tai oli muita johto- ja luottamustehtäviä elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä.

Myös merkittävä varallisuus ja muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa, tuli kertoa.

Sidonnaisuusilmoituksista määrätään kuntalaissa.

Janne Airaksinen

Tagged with →