Yhdeksäsluokkalaiset myös Joutsan yhtenäiskoulussa valmistautuvat parhaillaan ensi kevään yhteishakuun. Tässä yhteydessä oppilaille esitellään laajasti erilaisia toisen asteen koulutusvaihtoja.

Joutsan Seutuun otti tähän liittyen yhteyttä eräs lukijamme, joka ihmetteli koulutusvaihtoehtojen markkinointia. Lukijalle oli jäänyt sellainen käsitys, että oppilaille oli markkinoitu hyvin voimakkaasti Jyväskylän lukiotarjontaa.

Perinteisestihän Joutsassa on pyritty pitämään vahvasti esillä oman lukion opiskelumahdollisuuksia.

Miten oman lukion ja kaupunkilukioiden tarjontaa on Joutsassa markkinoitu, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka?

– Yhteishakuun liittyvän ohjauksen yhteydessä oli mahdollisuus lähteä tutustumaan Gradian ammatilliseen koulutukseen ja samalla ne, jotka olivat kiinnostuneita, saivat tutustua myös Gradian lukiokoulutuksen yksiköihin. Yhteishakuun liittyvässä vanhempainillassa nämä vaihtoehdot tulivat koulun ulkopuolisen esittelijän toimesta esille. Saman illan aikana oma opinto-ohjaajamme korosti oman lukion etuja ja hyviä tuloksia tuonutta opiskelua, lyhyttä matkaa, mahdollisuutta asua kotona, kansainvälisyyttä ja liikuntapainotteisuutta.

– Opinto-ohjaaja on kokemuksellaan tuonut jatko-opintomahdollisuuksia esille.  Myönnän itsekin antaneeni hänelle ”ohjausta” oman lukion markkinoinnin painottamisesta. Tuon yhden illan kokemuksen perusteella olin kyllä itse vakuuttunut siitä, että omaa lukiota markkinoidaan huoltajille ja yhteisissä tilaisuuksissa. Tiedän myös, että Joutsan lukiota markkinoidaan yksilöohjauksessa ykkösvaihtoehtona peruskoulua päättäville.

– Ei liene kuitenkaan mahdollista olla kertomatta tai sallimatta peruskoululaisen tutustua myös muihin vaihtoehtoihin, toteaa Sirkka.

Markku Parkkonen

Tagged with →