Joutsan valtuusto hylkäsi maanantaina yksimielisesti suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen rakennushanketta koskevan hankintaoikaisun. Samalla se päätti, että markkinaoikeudelle annetaan oikaisuvaatimukseen tehtävää päätöstä vastaava vastine ja muut kirjelmät, tekninen johtaja valtuutetaan viipymättä allekirjoittamaan urakkasopimus rakennushankkeen käynnistämiseksi ja hankintailmoitukset.fi-sivustolle lähetetään ilmoitus mainitun hankkeen hyväksymisestä.

Valtuusto valitsi aiemmin uuden hammashoitolan ja keskuskeittiön toteuttajaksi Rakennus Auvinen Oy:n. Tarjouskilvassa toiseksi jäänyt Insinöörityö Hentinen Oy teki päätöksestä hankintaoikaisun ja valituksen markkinaoikeuteen katsottuaan kilpakumppaninsa hyödyntäneen hankintamenettelyssä sen suunnitelmia.

Valtuuston hylättyä hankintaoikaisun markkinaoikeus alkaa käsitellä sille tehtyä valitusta. Jos markkinaoikeus aikanaan katsoo, että Joutsan kunnan olisi pitänyt hylätä Rakennus Auvisen tarjous ja valita Insinöörityö Hentisen tarjous tarjouskilpailun voittajaksi, niin se koskeeko asia siinä vaiheessa kuntaa, riippuu asian valmisteluun kunnan kanssa osallistuneen lakimies Harri Laakson mukaan siitä, onko hankintasopimus allekirjoitettu. Jos sopimus on allekirjoitettu, ei sen sitovuuteen voida jälkikäteen puuttua.

– Eli käytännössä markkinaoikeuden arvioitavaksi jätetään se, että olisiko virheettömässä menettelyssä Insinöörityö Hentinen voittanut tarjouskilpailun. Ja mikäli olisi, niin heille tulee maksaa hyvitysmaksua, joka on käytännössä enintään 10 prosenttia siitä hankinnan arvosta, eli tässä tapauksessa hieman yli 200.000 euroa, kertoi etäyhteydellä kokoukseen osallistunut Laakso.

Hän piti kuitenkin hyvitysmaksun määräämistä epätodennäköisenä.

Tuloveroprosentin valtuusto päätti pitää ensi vuonna – ja käytännössä seuraavanakin – ennallaan 21,00:ssa. Myös kiinteistövero pidetään ensi vuonna ennallaan, eli pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti on 0,60, muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten 1,20, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0.

Valtuusto päätti myös, että kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2022–2026 hankitaan Mikkelin Tilintarkastus Oy:ltä. Kalervo Vinterille myönnettiin ero hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen valittiin Asko Kuoppamäki. Lisäksi valtuusto hyväksyi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän tilinpäätöksen tilikaudella 1.1.2021-31.8.2021 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvolliselle mainitulla kaudella.

Muissa asioissa valtuutettu Ilari Suuronen (kok.) toi esille kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen, jossa esitettiin, että kunta käyttäisi pienen osan kertyneistä vanhusten ja vammaisten palveluihin testamentatuista varoista hankkiakseen välittömiä digiasiantuntijapalveluita niitä tarvitseville kuntalaisille. Hankintaan osoitettaisiin enintään 40.000 euroa käytettäväksi ensi vuoden loppuun asti, ja palvelu sisältäisi asiantuntijapalvelut laitteiden hankinnassa, käyttöön ottamisessa, päivittämisessä ja käytön opastamisessa palveluntuottajan toimitiloissa ja palvelunkäyttäjän asunnossa.

Perusteluina aloitteessa esitettiin muun muassa se, että yhteiskunnassa on tapahtumassa raju muutos kaikkien kyseiseen tulevien palvelujen siirtyessä vain sähköisesti hyödynnettäviksi, ja varttuneista joutsalaisista suuri osa ei käytä älypuhelinta tai tietokonetta. Opastuksen uskottiin poistavan monta kynnystä käytön aloittamiseen. Valtuustoaloite jätettiin kunnanhallitukselle valmisteluun.

Muissa asioissa valtuutettu Iiris Ilmonen (kok.) toi esille huolestuneisuutensa päätöksenteon valmistelusta – muun muassa siitä, ettei ole saanut pyydettäessä kunnasta tiettyjä tietoja, vaikka kyse on julkisista tiedoista.

Tarja Kuikka