Joutsan investointibudjetti vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023 sekä 2024 on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä. Suurin kulurakenne on edelleen kiinteistöjen puolella. Pääpaino on suunterveydenhuollon ja ruokapalveluiden uudisrakennuksen tekemisessä KVR-urakalla, ja hankkeen kokonaiskustannus on noin 2,3 miljoonaa.

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki toteaa kuitenkin, että investointiosasta on jo aistittavissa pientä suunnanmuutosta. Joutsassa on rakennettu viime vuosina paljon rakennuksia, mutta siirtymä yhdyskuntainfran parantamiseen on jo alkanut.

– Budjettiin on jo esitetty vähän suurempia varauksia liikenneväyliin ja vanhaan purkuun, mikä kaikki näkyy sitten katukuvan muutoksena, kuvailee Näykki.

Sakuko-osaston luovutus on ajankohtainen tulevana talven alussa. 2,1 miljoonan kokonaishinnasta on jyvitetty seuraavalle vuodelle 450.000 euroa.

Maanhankintaan ja irtaimen kiinteistöomaisuuden ostoon on varmuuden vuoksi varattu puoli miljoonaa. Tätä summaa ei yleensä juurikaan käytetä.

Wavin Finland Oy:n Joutsan tehtaalla on kunnostustarpeita 50.000 eurolla ja Köysitien hallin kattoa korjataan 70.000 eurolla. Työvarikko kaipaa putkiremonttia (20.000 e) ja virastotalon katto uusimista 10.000 summalla tulevana vuonna ja vuonna 2023 100.000 eurolla.

Yhdyskuntatekniikan puolelle on varattu 555.000 euroa. Liikenneväyliä päällystetään ja perusparannetaan, katuvalaistusta uusitaan ja esimerkiksi Kurkiauran koulu saa valokuidun. Rantatielle rakennetaan hulevesijärjestelmä 50.000 eurolla.

Pyöräkuormaajan hankintaa ja Liikekeskuksen purkua on käsitelty erillisissä jutuissa. Ympäristörakentamisen puolella puhdistamoalueen perusparannukseen on merkitty 50.000 e euroa.

Suunnitelmavuosi 2023 pitää sisällään Jousen väestönsuojan rakentamisen 550.000 eurolla. Myös liikuntapuolelle satsataan, sillä vanha jääkiekkokaukalo korvataan uudella noin 30.000 euron arvoisella hankinnalla. Huuponhovi Leivonmäellä tarvitsee putkiremontin, mihin on osoitettu 110.000 euroa.

Savontien kevyenliikenteen väylää aiotaan jatkaa 350.000 eurolla. Yhdystien ja Jousitien perusparantamiseen on varattu 300.000 euroa. Tässä kohtaa kunta valmistautuu siihen, että ely-keskus luovuttaa korjatut keskusta-alueen valtiontiet Joutsan haltuun ja ylläpidettäväksi. Kunnan hoidossa ne pysyvät paremmassa kunnossa, ja vaikuttavat siten nykyistä suotuisammin kuntakuvaan.

Suunnitelmavuosi 2024 pitää sisällään palvelukeskus Jousen IV-saneerauksen ja käyttövesiputkiston uusimisen 1.150.000 eurolla. Erilaisten teiden kuten Riuttatien, Kontiontien, Karimäentien kunnostamiseen on merkitty liki puoli miljoonaa. Näitä hankkeita on siirretty toistuvasti eteenpäin suunnitelmissa.

Investoinnit etenevät vielä kunnanhallituksen käsiteltäväksi, ja kunnanvaltuusto tekee lopulliset päätökset.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Investointibudjetissa esitetään Rantatielle tehtäväksi hulevesijärjestelmää. Se on tarpeen, sillä muun muassa tässä kohtaa velloo sadekelillä aina iso lammikko.