default

Joutsan Liikekeskus Oy:n tarina on tulossa tiensä päähän. Kunnan tekninen lautakunta käsitteli torstaina tulevan vuoden budjetin investointiosaa, ja sen mukaan Liikekeskuksen purkamiselle esitetään 150.000 euron määrärahaa. Tämä koskisi matalaa osaa, eli niin sanottua liikesiipeä.

Suunnitelmavuodelle 2024 lautakunta päätti samansuuruisesta määrärahasta. Sillä purettaisiin korkeampi virasto- ja asuntosiipi.

Liikesiiven purkaminen ajoittuu teknisen johtajan Juha-Matti Näykin mukaan loppukesälle. Tarkemmassa aikataulutuksessa suuri rooli on puolustusvoimien Joutsassa pitämän valatilaisuuden päivämäärällä.

– Loppukesää pidän järkevimpänä hetkenä purkamiselle. Kylmänä vuodenaikana en haluaisi sitä teettää, sillä on parasta varautua mahdollisiin katkoksiin lämmityksessä ja sähköpuolella. Tämä taas vaikuttaisi korkeamman siiven huoneistojen käyttömukavuuteen, kertoo Näykki.

Purkamiseen sisältyy samalla myös rakentamista. Liikesiiven alapuolella on suuri jotakuinkin rakennuksen mittainen alakerta. Tämä kellaritila pitää täyttää soralla yläpuolisten rakenteiden purun jälkeen. Tällöin paikalle muodostuu käytännössä väliaikainen paikoitusalue.

Näykki muistuttaa, että tarjouksia ei ole vielä olemassa, ja purkamisen hintaan vaikuttaa myös haitta-ainekartoituksen tulokset, mutta tällä 300.000 euron määrärahalla työn pitäisi onnistua.

Lautakunnan hyväksymä budjetin investointiosa menee vielä kunnanhallituksen käsiteltäväksi, ja lopullisen sinetin esityksiin lyö aikanaan kunnanvaltuusto.

Liikekeskuksen purkamisen tarpeesta on keskustelu pitkään. Vuonna 2019 Joutsan kunnanhallitus päätti lunastaa Liikekeskus Oy:n osakkeet hintaan 0 euroa/osake. Sitä ennen vuonna 2018 oli tehty päätös Liikekeskuksen lunastamisesta sen rakennusteknillisellä arvolla, mikä oli käytännössä nolla euroa.

Ulkopuolinen arvioija oli tuolloin tutkimuksissaan päätynyt siihen, että rakennus on huonokuntoinen ja rakennusteknillisesti arvoton.

Rakennus on valmistunut vuonna 1971 ja koostuu asuin- sekä liiketiloista. Asuinhuoneistoja yhtiöstä löytyy 11 kappaletta ja liikehuoneistoja 20 kappaletta. Muita huoneistoja on lisäksi kahdeksan.

Janne Airaksinen

Keskusta-alueen kehityssuunnitelma visualisoi Liikekeskuksen jälkeistä aikaa

Tekninen lautakunta loi myös katseen kohti tulevaisuutta hyväksymällä 15.000 euron määrärahan Joutsan keskusta-alueen kehityssuunnitelman tekemiseen.

Kun Liikekeskuksen kummatkin siivet, matalampi ja korkeampi, ovat aikanaan puretut, niin kunnan täytyy miettiä mitä niiden tilalle tulee.

– Kyse ei ole varsinaisesta tutkimuksesta, vaan se olisi visualisointi tulevaisuudesta, Liikekeskuksen jälkeisen elämän tilanteesta. Arkkitehtikuvia, kaavamuodostelmia ja ylipäänsä hahmottelua, miten aluetta voisi jatkossa kehittää, kuvailee tekninen johtaja Juha-Matti Näykki kehityssuunnitelman tarkoitusta.

Mahdollisuuksia on runsaasti. Alustavissa keskusteluissa on heitetty ilmoille ajatukset muun muassa torin siirtämisestä paikalle tai kerrostalon mahdollistavan kaavan tekemisestä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Liikekeskus Oy:n matala siipi, niin kutsuttu liikesiipi, tahdotaan purkaa vuoden 2022 aikana. Korkeampi osa tulisi purkuvuoroon vuonna 2024. Kuva: Heikki Utula.